Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Trafik / Aktuellt om trafiken och trafikstörningar

Aktuellt om trafiken och trafikstörningar

Trafikavstängning i samband med Eksjö Lådbilsrally 26 juni

Måndagen 26 juni 2017 arrangeras Eksjö Lådbilsrally längs Södra Kyrkogatan, mellan
Södra Storgatan och Österlånggatan med mål cirka 30 meter söderut in på Österlånggatan. För arrangemanget krävs avstängningar av trafik enligt nedanstående karta.

application/pdf Karta Eksjö Lådbilsarally 26 juni 2017 (199 kB) ReadSpeaker docReader:

Bild: Skylt vägarbete

Begränsad framkomlighet i området kring Bilprovningen i Eksjö, start 17 april

Med anledning av fjärrvärmearbeten i anslutning till Kvarnarpsvägen kommer begränsad framkomlighet att ske i området kring Bilprovningen. 

Då även Telegatan kommer att grävas av kommer trafik till densamma att ledas om via Maskingatan och Hässelåsgatan, se kartan i pdf-filen nedan.

Arbetena startas den 17 april och planeras pågå till den 2 juni 2017. 

application/pdf Karta för hur trafiken vid området kring Bilprovningen i Eksjö ska ledas om (2 MB) ReadSpeaker docReader:

 

Bild: Skylt vägarbete

Domaregatan i Eksjö stängs tillfälligt av

2017-05-05
Från och med måndagen den 8 maj kommer Domaregatan i Eksjö att helt stängas av för trafik tills vidare. Omledning kommer att ske via skyltar med orange pilar via Mariebergs- och Sofieholmsgatan. 

Då arbetet vid kvarteret Lunden går in i en ny fas med byggkroppen mot Domaregatan är en avstängning oundviklig. I möjligaste mån kommer dock öppning av gatan att ske över helger samt att blåljustrafik så snabbt det går kommer beredas tillfälle att köra igenom. 

application/pdf Karta omdirigering av trafik vid Sofieholmsgatan och Mariebergsgatan vid vissa arbeten (382 kB) ReadSpeaker docReader:

Entreprenör och kommunen hoppas på förståelse för de olägenheter som kan uppstå men arbetsmiljö och trafiksäkerhet måste prioriteras.

Trafikstörning på grund av reparation av bro på Breviksvägen

Bild: Skylt vägarbete

Tisdagen den 18 april kommer reparationsarbeten att påbörjas på Breviksvägsbron över Eksjöån, väster om Vattentorgsrondellen i Eksjö. 

Arbetena beräknas att hålla på till den 31 maj 2017.

Pdf-filen nedan visar en skiss på hur gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om. 

application/pdf Reparation av bro 2017 (298 kB) ReadSpeaker docReader:

Vi uppmanar alla trafikanter att respektera och visa hänsyn till personalen som jobbar vid arbetsområdet.

Driftsarbete nattetid på genomfartsleden riksväg 40 i Eksjö

Bild: Skylt vägarbete

Driftsarbete kommer att utföras mellan klockan 21.00 och 06.00 på riksväg 40 genom Eksjö från rondellen vid Polishuset till rondellen vid Kaffekullen. Den första gången som driftarbete sker nattetid blir under april månad.

Detta kan innebära störande ljud och vi ber om överseende för detta. 

Den ungefärliga tidsplanen, från vår till höst, ser ut så här:

  • Under april månad vårstädning.
  • Under maj skötsel av hårdgjorda ytor.
  • Vecka 22-23 juni slåtter och trimning - rondellerna
  • Vecka 27 juli trimning - rondellerna
  • Vecka 35 augusti slåtter och trimning - rondellerna
  • Vecka 40 höststädning

Vi följer Trafikverkets bestämmelser för arbete på riksväg.  

Senast kontrollerad: 2017-06-07.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies