Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Trafik / Aktuellt om trafiken och trafikstörningar

Aktuellt om trafiken och trafikstörningar

Utbyte av bro på Grenadjärgatan

Bild: Skylt vägarbete

Holst entreprenad kommer vecka 31 att påbörja utbyte av bro på Grenadjärgatan. Arbetena beräknas pågå till den 8 december varför trafik över Eksjöån via Grenadjärgatan helt stängs av och leds om enligt karta nedan.

application/pdf Brobyte Grenadjärgatan 2017 (2 MB) ReadSpeaker docReader: Brobyte Grenadjärgatan 2017

Utöver utbyte av bro kommer även vissa vatten- och avloppsarbeten att ske. Bland annat kommer en ny pumpstation att installeras i nordöstra delen av Vildparken. Vi ber om överseende med pågående arbeten och att entreprenören visas hänsyn.

Information kommer att meddelas vid särskilt störande arbeten under entreprenadtiden.

Viktig information gällande pålningsarbeten under vecka 34 och 35

Under vecka 34 och 35 kommer särskilt bullrande arbeten att utföras på grund av pålningsarbeten i samband med arbetet att byta ut bron. Pålningsmetoden som används är borrning av stålpålar vilket inte medför särskilt stora vibrationer. Vibrationsmätare kommer ändå att monteras på ett flertal hus i närområdet.

Kontakt

Vid frågor kontakta Holst Entreprenad AB, Enock Skogman, telefon 073-520 70 02

Asfalteringsarbete - från Stockholmsvägen mot riksväg 40, 12-13 juli

Bild: Skylt vägarbete

Onsdagen den 12 juli startar asfalteringen från Stockholmsvägen och söderut mot väg 40. 

I Vattentorgsrondellen startar asfalteringen klockan 17.00 och beräknas pågå till 2.00 torsdagen den 13 juli. Vi ber om överseende för olägenheter i form av buller.

Vid frågor ring Eksjö Energi: 0381-19 20 08, 0381-19 20 60.

Bild: Skylt vägarbete

Asfalteringsarbete på Västerlånggatan, Eksjö

Vi (Eksjö Energi) ber om ursäkt för de störningar som uppkom i samband med fräsning av asfalten vid rondellen på Västerlånggatan efter uttalad tid klockan 24.00 under natten mellan den 5 och 6 juli. 

Under vecka 28 kommer beläggning att ske på Västerlånggatan och vi hoppas på ert överseende med de eventuella störningar som kan uppstå.

Eksjö Energi

Bild: Skylt vägarbete

Begränsad framkomlighet i området kring Bilprovningen i Eksjö, start 17 april

Med anledning av fjärrvärmearbeten i anslutning till Kvarnarpsvägen kommer begränsad framkomlighet att ske i området kring Bilprovningen. 

Då även Telegatan kommer att grävas av kommer trafik till densamma att ledas om via Maskingatan och Hässelåsgatan, se kartan i pdf-filen nedan.

Arbetena startas den 17 april och planeras pågå till den 2 juni 2017. 

application/pdf Karta för hur trafiken vid området kring Bilprovningen i Eksjö ska ledas om (2 MB) ReadSpeaker docReader:

 

Bild: Skylt vägarbete

Domaregatan i Eksjö stängs tillfälligt av

2017-05-05
Från och med måndagen den 8 maj kommer Domaregatan i Eksjö att helt stängas av för trafik tills vidare. Omledning kommer att ske via skyltar med orange pilar via Mariebergs- och Sofieholmsgatan. 

Då arbetet vid kvarteret Lunden går in i en ny fas med byggkroppen mot Domaregatan är en avstängning oundviklig. I möjligaste mån kommer dock öppning av gatan att ske över helger samt att blåljustrafik så snabbt det går kommer beredas tillfälle att köra igenom. 

application/pdf Karta omdirigering av trafik vid Sofieholmsgatan och Mariebergsgatan vid vissa arbeten (382 kB) ReadSpeaker docReader:

Entreprenör och kommunen hoppas på förståelse för de olägenheter som kan uppstå men arbetsmiljö och trafiksäkerhet måste prioriteras.

Trafikstörning på grund av reparation av bro på Breviksvägen

Bild: Skylt vägarbete

Tisdagen den 18 april kommer reparationsarbeten att påbörjas på Breviksvägsbron över Eksjöån, väster om Vattentorgsrondellen i Eksjö. 

Arbetena beräknas att hålla på till den 31 maj 2017.

Pdf-filen nedan visar en skiss på hur gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om. 

application/pdf Reparation av bro 2017 (298 kB) ReadSpeaker docReader:

Vi uppmanar alla trafikanter att respektera och visa hänsyn till personalen som jobbar vid arbetsområdet.

Driftsarbete nattetid på genomfartsleden riksväg 40 i Eksjö

Bild: Skylt vägarbete

Driftsarbete kommer att utföras mellan klockan 21.00 och 06.00 på riksväg 40 genom Eksjö från rondellen vid Polishuset till rondellen vid Kaffekullen. Den första gången som driftarbete sker nattetid blir under april månad.

Detta kan innebära störande ljud och vi ber om överseende för detta. 

Den ungefärliga tidsplanen, från vår till höst, ser ut så här:

  • Under april månad vårstädning.
  • Under maj skötsel av hårdgjorda ytor.
  • Vecka 22-23 juni slåtter och trimning - rondellerna
  • Vecka 27 juli trimning - rondellerna
  • Vecka 35 augusti slåtter och trimning - rondellerna
  • Vecka 40 höststädning

Vi följer Trafikverkets bestämmelser för arbete på riksväg.  

Senast kontrollerad: 2017-08-25.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies