Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Trafik / Aktuellt om trafiken och trafikstörningar

Aktuellt om trafiken och trafikstörningar

Trafikstörning på grund av reparation av bro på Breviksvägen

Bild: Skylt vägarbete

Tisdagen den 18 april kommer reparationsarbeten att påbörjas på Breviksvägsbron över Eksjöån, väster om Vattentorgsrondellen i Eksjö. 

Arbetena beräknas att hålla på till den 31 maj 2017.

Pdf-filen nedan visar en skiss på hur gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om. 

application/pdf Reparation av bro 2017 (298 kB) ReadSpeaker docReader:

Vi uppmanar alla trafikanter att respektera och visa hänsyn till personalen som jobbar vid arbetsområdet.

Begränsad framkomlighet på del av Breviksvägen i Eksjö

Bild: Skylt vägarbete

Mellan den 3 och 5 april kommer reparationsarbeten, med avloppsstopp och vattenläcka på ledning in till Almgården, att utföras.

Detta innebär att det kommer att vara begränsad framkomlighet på ett körfält på Breviksvägen. Följ markeringar och vägmärken.

Vi hoppas störningen inte kommer innebära allt för stora störningar på framför allt kollektivtrafiken och att hänsyn visas till arbetsplatsen.

Driftsarbete nattetid på genomfartsleden riksväg 40 i Eksjö

Bild: Skylt vägarbete

Driftsarbete kommer att utföras mellan klockan 21.00 och 06.00 på riksväg 40 genom Eksjö från rondellen vid Polishuset till rondellen vid Kaffekullen. Den första gången som driftarbete sker nattetid blir under april månad.

Detta kan innebära störande ljud och vi ber om överseende för detta. 

Den ungefärliga tidsplanen, från vår till höst, ser ut så här:

  • Under april månad vårstädning.
  • Under maj skötsel av hårdgjorda ytor.
  • Vecka 22-23 juni slåtter och trimning - rondellerna
  • Vecka 27 juli trimning - rondellerna
  • Vecka 35 augusti slåtter och trimning - rondellerna
  • Vecka 40 höststädning

Vi följer Trafikverkets bestämmelser för arbete på riksväg.  

Bild: Skylt vägarbete

Trafiken leds om på Breviksvägen, start 19/1

2017-01-16
Med anledning av att källarschakt kommer ske för huskropp längs Breviksvägen inom Kvarteret Lunden i Eksjö måste viss omledning av både fordons- och gång- och cykeltrafik ske. 

Arbetena startades torsdagen den 19 januari och pågår till i slutet av mars 2017. Vid ogynnsam väderlek kan arbetena dock fördröjas något längre.

Trafiken leds om enligt kartan nedan.

application/pdf Karta omledning av trafik Breviksvägen (1 MB) ReadSpeaker docReader:

Vi hoppas trafikanterna har förståelse för de olägenheter detta kan innebära men att de som utför arbeten visas hänsyn i området.

Trafikstörning - begränsad framkomlighet på Domaregatan i Eksjö

2016-12-14

Bild: Skylt vägarbete

I slutet av vecka 50 2016 påbörjas markarbeten för husbyggnation av etapp 2 i kvarteret Lunden. Detta medför att det kommer det att bli vissa trafikstörningar på Domaregatan. Arbetena beräknas vara klara hösten 2018.

Vid vissa arbeten av logistiska- och arbetsmiljöskäl kommer trafiken att dirigeras om med orange vägvisningspilar via Mariebergsgatan och Sofieholmsgatan. Se kartan i pdf-filen nedan:

application/pdf Karta omdirigering av trafik vid Sofieholmsgatan och Mariebergsgatan vid vissa arbeten (382 kB) ReadSpeaker docReader:

 

Vi hoppas på förståelse från trafikanterna för dessa arbeten och att hänsyn visas till personalen som utför arbetena.

Samlad infart till parkeringsplatserna vid Sjöängen via Itolv-området

Bild: Samlad infart parkering sjöängen

2016-09-02
För ökad trafiksäkerhet gäller sedan den 1 september 2016 nya trafikföreskrifter om att båda parkeringsplatserna vid Sjöängen i Eksjö nås via Kaserngatan på Itolv-området. Den asfalterade parkeringsplatsen kan därmed inte längre nås via Läroverksgatan.

Beslutet är ett led i att öka trafiksäkerheten för de många barn och ungdomar som rör sig till och från Eksjö Gymnasium, men även för de som ofta använder del av Läroverksgatan vid promenader runt Hunsnäsen.

Bild: Skylt vägarbete

Väg 890 stängs av för brobyte

2016-06-27
På grund av brobyte kommer väg 890 vara avstängd från den första augusti till den 1 december.

application/pdf Karta - väg 890 stängs av (92 kB) ReadSpeaker docReader:

 

Ombyggnad av infarter vid Spilhammar, Mariannelund

2016-04-27

Bild: karta över infarter till Spilhammar, Mariannelund

Kartor i större format, se pdf-filen nedan.

Inom området Spilhammar/Vallersvik i Mariannelund kommer den planerade Filmbyn Småland att byggas med start under hösten 2016. Det finns även utrymme för fler etableringar i området.

För att öka trafiksäkerheten till området, och skapa en säkrare framkomlighet vid Spilhammar, ska de två befintliga infarterna från riksväg 40 ersättas med en ny infart. Den nya infarten kommer att ligga något längre åt väster än idag och kompletteras med ett vänstersvängfält för att öka trafiksäkerheten för de fordon som kommer österifrån längs riksväg 40.

Hela projektet genomförs av Eksjö kommun tillsammans med Trafikverket och beräknas vara färdigt i december 2016. Eksjö kommun ansvarar för arbetet med den nya infarten, alltså det som ligger på kommunens mark. Där sker byggstart vecka 19. Trafikverket ansvarar för arbetet med vänstersvängfältet. Där sker byggstart efter sommaren 2016.

För att de verksamheter och boende som idag använder infarterna ska kunna passera kommer den nuvarande östra infarten att hållas öppen tills den nya infarten står klar. Mindre störningar i trafiken kan förekomma under arbetets gång.

För tre år sedan antogs en ny detaljplan för del av Mariannelund 9:1 med flera som bland annat ger möjlighet till etablering av handel och lättare industriverksamhet vid infartsområdet till Spilhammar. Syftet med framtagandet av den nya planen är att främja utveckling i Mariannelund.

Mer information

Ytterligare information i form av kartskisser finns i pdf-filen nedan:

application/pdf Ombyggnad av infarter vid Spilhammar (308 kB) ReadSpeaker docReader:

Frågor

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Berndt-Åke Hallgren, projektledare vägbyggnation, Eksjö kommun
E-post: hallgren49@outlook.com 
Telefon: 072-564 35 85

Mikael Hårrskog, projektledare, Trafikverket
E-post: mikael.harrskog@trafikverket.se 
Telefon: 070-670 60 63

Nya trafikbestämmelser för Eksjö garnisons övnings- och skjutfält

2015-04-28

I takt med att Ing 2 tillförs fler och tyngre fordon ökar samtidigt trafiken på Eksjö garnisons övnings- och skjutfält i Eksjö. För att höja säkerheten för garnisonens personal och för allmänheten har därför Eksjö garnison beslutat om att utöka bestämmelserna genom att Ränneslättsområdet stängs av för allmän trafik från den 1 maj.

För ytterligare information kontakta Ing 2, Christer Korsell, trafiksäkerhetschef, telefon 070-696 65 47.

 

Senast kontrollerad: 2017-04-11.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies