Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Trafik / Gång- och cykelplan

Gång- och cykelplan för Eksjö kommun

Syftet med gång- och cykelplanen för Eksjö kommun är att öka antalet resor som görs till fots och med cykel för att stärka folkhälsan, minska bilberoendet och förbättra miljön. Kommunen har tagit fram en strategi och handlingsplan med åtgärder för förbättringar av gång- och cykelvägarna i kommunen.

Gång- och cykelplanen är just nu ute på remiss. Kommunen tar emot synpunkter och åtgärder till handlingsplanen för förbättringar av gång- och cykelvägar. Handlingsplanen täcker Eksjö tätort, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund.

Planen består av strategi, handlingsplan och bilagor. I bilagorna presenteras samtliga åtgärder i karta med tillhörande tabell för beskrivningar.

Planen är under revidering.

Lämna synpunkter

Lämna dina synpunkter senast 30 april till:

Anna Josephson, planarkitekt
E-post anna.josephson@eksjo.se

application/pdf Handlingsplan bilagor (23 MB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Gång och cykelplan STRATEGI (7 MB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Handlingsplan Stråk (5 MB) ReadSpeaker docReader:

Senast kontrollerad: 2018-04-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies