Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Nyttokort

Om du som näringsidkare eller företagare ofta parkerar i Eksjö, finns ett så kallat nyttokort att tillgå. Ansökan ska göras hos samhällsbyggnadssektorns trafikenhet.

application/pdf Ansökan om parkeringstillstånd för nyttotrafik (27 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för nyttotrafik. Öppnas i nytt fönster.

application/msword Ansökan om parkeringstillstånd för nyttotrafik (185 kB) ReadSpeaker docReader: Word-fil: Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för nyttotrafik. Öppnas i nytt fönster.

 

Detta ska uppfyllas

För att få nyttokort på gatu- och allmän mark inom kommunen ska detta uppfyllas:

 • Uppställning får ske under högst 4 timmar i följd på plats där angiven maximitid är kortare än 4 timmar.
 • Vid uppställning på plats där angivna maximitid är längre än 4 timmar gäller den angivna tiden dock längst 8 timmar.
 • Uppställning på plats inom parkeringsförbudsområdet gäller under högst 4 timmar i följd.
 • Tillstånd att vid reparations- och underhållsarbeten på kommunala anläggningar framföra detta fordon på gång- och cykelvägar inom Eksjö kommun.
 • Tillstånd att trafikera gator i strid mot gällande förbud mot fordonstrafik.

Tillståndet gäller ej

 • där förbud att stanna råder, parkeringsplats för rörelsehindrade eller reserverade p-platser.
 • Stannande eller parkering på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.
 • Stannande eller parkering så att vägmärken skyms.

Bra att veta och kostnad

Vid parkering med stöd av detta tillstånd ska tillståndets original ligga väl synligt vid fordonets vindruta. Kopia av tillståndet gäller inte. Förekommit tillstånd ersätts inte.

Tillståndshavaren ska vid förändring av förutsättningarna för tillståndet meddela detta till trafiknämnden för eventuellt byte av tillstånd.

Polismans eller parkeringsövervakares anvisningar ska följas. Missbrukas tillståndet för annat ändamål än nyttotrafik kan tillståndet återkallas.

Nyttokortet kostar 500 kronor per kalenderår och faktureras av kommunens ekonomiavdelning. Avgiften gäller för upp till tre fordon.  

Behöriga trafikgrupper

Tillståndet för nyttotrafik är enbart avsett för näringsidkare och serviceföretag som måste ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Tillståndet kan således ej inköpas av enskild person för att utnyttja det för sin enskilda parkering.

Generellt gäller att fordonet ska ha avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i stor omfattning. Möjlighet att anskaffa tillstånd för nyttotrafik har rörelseidkare vars

 • Fordon är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation.
 • Fordon är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg eller material.
 • Fordon användes i distribution eller budsändning.
 • Fordon användes i sjukvård, hemtjänst eller socialvårdande uppgifter eller i annan jämförlig uppgift.
 • Fordon användes för transport av tyngre eller ekonomisk värdefullt gods.

Varje företag har rätt att söka ett parkeringstillstånd. Ett tillstånd kan omfatta upp till tre olika fordon. Detta ger möjlighet att byta fordon vid till exempel fordonsskada. I ansökan ska anges fordonsslag och registreringsnummer för de aktuella fordonen.

Kontakt

Har du frågor om nyttokort kan du kontakta
Alf Lundberg
Telefon: 0381-362 70 
E-post: alf.lundberg@eksjo.se 

Senast kontrollerad: 2017-12-05.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies