Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Trafik / Tättbebyggt område

Tättbebyggt område

Bild: Vägskylt - Tättbebyggt område.

Tättbebyggt område
Kompletterad med märke som visar gällande hastighet.

Sedan den 1 oktober 1999 bestämmer kommunen, genom lokala trafikföreskrifter, var gränsen för tättbebyggt område ska gå.

Sedan den 1 november 2008 ska märket, där så erfordras, kompletterats med hastighetsmärke med gällande hastighetsgräns i siffror då tättmärket vid denna tidpunkt
upphört att gälla som hastighetsutmärkning.

På sikt kan märket komma att utgå ur vägmärkesförordningen då märket ej längre har någon juridisk innebörd.

Om ett förbudsmärke är uppsatt i direkt anslutning till märket tättbebyggt område gäller anvisningen hela det tättbebyggda området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka.

Bild: Vägskylt - Tättbebyggt område upphör.

Tättbebyggt område upphör
Kompletterad med märke som visar gällande hastighet.

Följande områden anges som tättbebyggda områden, se kartor i Pdf-format:

application/pdf Tättbebyggt område- Eksjö (2 MB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil tättbebyggt område - Eksjö

application/pdf Tättbebyggt område - Hult (244 kB) ReadSpeaker docReader: Fil: Tättbebyggt område - Hult

application/pdf Tättbebyggt område - Bruzaholm (224 kB) ReadSpeaker docReader: Fil: Tättbebyggt område - Bruzaholm.

application/pdf Tättbebyggt område - Hjältevad (131 kB) ReadSpeaker docReader: Fil: Tättbebyggt område - Hjältevad

application/pdf Tättbebyggt område - Ingatorp (187 kB) ReadSpeaker docReader: Fil: Tättbebyggt område - Ingatorp

application/pdf Tättbebyggt område - Mariannelund (655 kB) ReadSpeaker docReader: Fil: Tättbebyggt område - Mariannelund

application/pdf Tättbebyggt område - Bellö (108 kB) ReadSpeaker docReader: Fil: Tättbebyggt område - Bellö.

application/pdf Tättbebyggt område - Höreda (58 kB) ReadSpeaker docReader: Fil: Tättbebyggt område - Höreda

application/pdf Tättbebyggt område - Värne (82 kB) ReadSpeaker docReader: Fil: Tättbebyggt område - Värne

 

Mer information lämnas av
Alf Lundberg
Telefon: 0381-362 70 
E-post: alf.lundberg@eksjo.se  

Senast kontrollerad: 2017-12-04.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies