Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Trafik / Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

Bild: Separata gång- och cykelbanor ökar trafiksäkerheten. Foto Bo Dahlqvist.

Under senaste året omkom cirka 300 personer på vägar och gator i trafiken i Sverige. Enligt nya nationella nollvisionsmålet är ambitionen att nå högst 220 döda till år 2020. Trafikverket ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet i vägtrafiken. Olycksstatistik redovisas av Transportstyrelsen.

Eksjö kommun har en sjunkande trafikolycksstatistik och fortsätter att arbeta aktivt med trafiksäkerheten i samklang med nollvisionsmålet.

Kommunen tillsammans med lokala företag stödjer Skolbarnens trafikkalender för barnens säkerhet i trafiken, se länk nedan.

Har du frågor om trafiksäkerhet kan du kontakta
Alf Lundberg
Telefon: 0381-362 70 
E-post: alf.lundberg@eksjo.se  

Länkar:

Trafikverkets webbplats

Transportstyrelsens webbplats

NTF:s webbplats

Trafikkalendern

Senast kontrollerad: 2017-12-04.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies