Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Vilda djur/skadedjur

Vilda djur/skadedjur

Skadedjur

Vilda djur i tätorterna

Det finns alltid ett skäl till att djur söker sig till ett visst område. Det kan finnas mat, lämpliga bo-platser eller skydd. Vill man inte ha dem i sin närhet, får man försöka låta bli att erbjuda det de vill ha. Det är till exempel viktigt att inte låta sopor och matrester vara åtkomliga, använd bara slutna komposter. Det finns blommor att välja som inte är så smakliga för rådjuren. Rensa upp i vildvuxna hörn, plocka upp fallfrukt dagligen från tomten. Om man matar småfåglar på vintern ska man städa ofta under fågelbordet.

Skator, kajor, kråkor och duvor

Det är vanligt att kommunen får in klagomål på fåglar. En avskjutning löser inte problemet annat än för stunden. En fastighetsägare ska därför alltid i första hand själv försöka lösa problemet. Det kan röra sig som att till exempel förhindra fåglar att bygga bo eller slå sig ner på takkanter, hängrännor med mera. Det kan ske genom att du tar bort boet när fåglarna bygger det eller att spänna upp nät eller ståltråd.
Läs mer om kajor

Kanadagäss

Kanadagäss eller andra fåglar som förorenar en badplats kan möjligtvis betraktas som olägenhet och kontakt tas i första hand med ansvarig för badplatsen för åtgärd av problemet. Om ansvarig för badplatsen inte åtgärdar problemet kan kommunens miljöenhet kontaktas.

Grävlingar

Det händer att grävlingar bosätter sig nära människor. Våra kommunala skyttar kan hjälpa till att fånga in grävlingarna i burar och sedan placera ut dem i skogen, om det är möjligt.

Rådjur

Det är inte ovanligt att rådjur söker sig till trädgårdar för att kalasa på alla läckerheter som finns där. Detta betraktas inte som en olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljöenheten.

Katter

Kommunen får då och då klagomål på lösspringande katter som orsaker olägenheter i bostads-områden. Kommunen har inga möjligheter att ta hand om herrelösa katter. Istället får man vända sig till polisen.

Skadedjur

Skadedjur finns av olika slag

  • De som angriper mat och textil, till exempel mjölbaggar, mott och pälsängrar
  • De som besvärar människor, till exempel loppor och löss.
  • De som orsakar skador på material i hus, till exempel husbock och råttor.

Äger du en villa eller radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring.

Bor du i flerbostadshus och upptäcker råttor eller andra skadedjur i eller omkring din bostad ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om problemen inte löser sig och fastighetsägaren trots dina påstötningar inte gör något åt skadedjursproblemet kan du kontakta miljöenheten.

Det är var och ens ansvar att se till problem inte uppstår. Tänk därför på att matning av småfåglar och andra djur även kan dra till sig skadedjur som råttor.

Påträffande av skadade/sjuka eller döda djur på allmän plats eller privat mark

Då och då händer att vilda djur skadas eller insjuknar och blir liggande på en plats som kan vara olämplig. Kommunen har ett antal kommunala skyttar som har tillstånd att använda skjutvapen inom detaljplanerat område samt i tätbebyggt område som inte omfattas av detaljplan för att avliva vilda djur. Utanför dessa områden ska man i första hand vända sig till den som har jakträtten. Den kommunala skytten tar alltid kontakt med polisen innan ett djur avlivas inom tätorten.

Viltolyckor

Om du ser ett djur som skadats eller dödats i trafiken ska du kontakta Polisen 114 14. Den som kör på ett djur måste rapportera det till Polisen på SOS-numret 114 14. Alla viltolyckor måste rapporteras, oavsett om djuret är skadat eller inte. Rapporteringsplikten gäller för älg, rådjur, vildsvin, dovhjort, kronhjort, björn, varg, utter, järv, örn och mufflon. Att inte anmäla är straffbart. Mer information och råd vid en viltolycka finns på polisens webbplats.

Kontaktpersoner      

Mät- och exploateringsenheten: Gunnel Hammerman 0381-360 12 
Miljöenheten: Monica Kollberg 0381-362 06

Kommunala skyttar

Eksjö tätort, Per Philipsson 070-549 76 66                   
Eksjö tätort, Sven Rostedt 073-386 01 72
Hult, Alf Bilker 070-936 05 78
Hjältevad, Roland Claesson 070-659 37 33
Mariannelund, Mikael Engqvist 070-658 93 22
Mariannelund, Arnold Henriksson 070-375 37 77

Senast kontrollerad: 2017-08-29.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies