Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / Folkhälsa / Aktuellt

Aktuellt inom Folkhälsa

Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län

 

Sedan 2014 pågår ett gemensamt arbete mellan Region Jönköpings län och samtliga kommuner i länet. Målet är att ta fram en strategi för hur vi kan nå en bättre "jämlik hälsa"

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre samtidigt som hälsogapet mellan grupper i samhället ökar. Fokus har förflyttats från "lika till alla" till att se människors individuella behov och förutsättningar.

För att förbättra människans förutsättningar för ett bra liv krävs strategiskt arbete och gemensamt fokus samt kunskap om att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Med detta som utgångspunkt tog Region Jönköpings län initiativ till en samverkansprocess med olika aktörer i länet. Syftet var att tillsammans ta fram en strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. I Jönköpings län är varje människa en möjlighet med unik kompetens som ska tas tillvara.

 

I november 2015 tog Region Jönköpings län beslut om strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. Den gäller år 2016-2025 och är inriktad på att påverka ledningsstrukturer, samverkansformer och riktade insatser som gör skillnad i människors vardag.

Här kan du se läsa om strategin i sin helhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast kontrollerad: 2016-01-14.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies