Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / Folkhälsa / Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete

Många tror att hälsa och folkhälsa handlar om att sätta på sig toppluvan och springa i spåret och tugga morötter men folkhälsoarbetet handlar om så mycket mer.

Folkhälsoarbete är något som sker systematiskt med målinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Hälsofrämjande folkhälsoarbete utgår från vad som håller oss friska och handlar om att arbeta för att öka förekomsten av sådant som skapar hälsa. Exempelvis skapa förutsättningar för bra lokaler och anläggningar för folkhälsofrämjande aktiviteter och att skapa mötesplatser där vi naturligt kan umgås. Att befolkningen känner att de kan vara med och påverka utvecklingen på ett positivt sätt är ett annat exempel på hälsofrämjande arbete.

Sjukdomsförebyggandefolkhälsoarbete är inriktat på att förhindra att folk blir sjuka och drabbas av olyckor. Här fokuseras på de grupper som är mest utsatta för hälsorisker. Det kan handla om förebyggande åtgärder för att minska risken att utveckla t.ex. diabetes, högt blodtryck, övervikt m.m. De förebyggande åtgärderna handlar många gånger om mat- och motionsvanor, tobaksvanor, alkoholkonsumtion m.m.

Senast kontrollerad: 2016-02-11.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies