Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / Folkhälsa / Styrdokument & Statistik

Styrdokument & Statistik

Det lokala folkhälsoarbetet styrs av en rad olika styrdokument:

  • Nationella folkhälsomål
  • Kommunens översiktsplan
  • Kommunens vision 2020

Även den lokala statistiken är viktig i folkhälsoarbetet.

  • Befolkningsundersökningen "Hälsa på lika villkor"
  • Folkhälsoenkät Ung 2015
  • Lupp - Lokal uppföljning Ungdomspolitik

Dessa styrdokument och lokal statistik kan du läsa mer om, se vänstermenyn

Med utgångspunkt ifrån de olika styrdokumenten och den lokal statistiken har Eksjö kommun och Folkhälsorådet en verksamhetsplan som omfattar 2010-2014

application/pdf Folkhälsorådets verksamhetsplan 2010-2014 (141 kB) ReadSpeaker docReader: Folkhälsorådets verksamhetsplan 2010-2014

Senast kontrollerad: 2016-01-14.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies