Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / Folkhälsa / Styrdokument & Statistik / Nationella folkhälsomål

Nationella folkhälsomål

Folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret för målen är fördelade mellan olika aktörer och nivåer i samhället.

Målområden

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomisk och social trygghet
 • Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Ökad hälsa i arbetslivet
 • Sunda och säkra miljöer och produkter
 • En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Gott skydd mot smittspridning
 • Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 • Ökad fysisk aktivitet
 • Goda matvanor och säkra livsmedel
 • Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Du kan läsa mer om varje målområde på hemsidan för Statens Folkhälsoinstitut

Senast kontrollerad: 2016-02-11.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies