Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Bild: Grupparbete på Högskolecenter. Fotograf: Hasse Bengtsson.

Landets kommuner har under lång tid jämfört sig med varandra, när det gäller vad de olika verksamheterna kostar. Sådana kostnadsjämförelser är naturligtvis relevanta, men alltfler frågar sig också vad man får för skattepengarna i form av kvalité. Mot den bakgrunden har Eksjö och många andra kommuner börjat analysera och redovisa vilken kvalitet som erbjuds inom ett antal olika verksamhetsområden. Viktigt i sammanhanget är också att kunna göra jämförelser mellan kommunerna.

För Eksjö kommun är dessa jämförelser viktiga. Vi ser hur vi ligger till i förhållande till andra kommuner, vilka förbättringsområden som finns. Kommunens ambition är alltid leverera rätt kvalité för varje använd krona, eller med andra ord i Eksjö kommun ska medborgarna känna sig trygga i att man får valuta för skattepengarna.

Senast kontrollerad: 2017-11-07.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies