Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / Om webbplatsen / Google översätt

Om Googles översättningsfunktion

På webbplatsen finns en funktion som gör att du snabbt och enkelt kan få eksjo.se översatt till ett femtiotal språk.

På alla sidor, långt upp i den högra spalten, finns knappen "Translate". Där kan du med hjälp av Googles översättningstjänst få sidan direkt översatt till det språk du önskar. När du klickar dig vidare inom eksjo.se kommer den svenska texten tillbaka. Du får klicka på Translate igen för ny översättning.

Man måste komma ihåg att översättningen görs av en maskin och inte av en människa. Det betyder att man aldrig kan förvänta sig en översättning som är korrekt. Ibland kan det få till följd att översättningen blir felaktig och till och med komisk.

Vi kombinerar detta med professionellt översatta texter till engelska på utvalda sidor.

Ansvaret

Viktigt: Eksjö kommun ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen som utförts av en utomstående part. Endast den svenska texten är att betrakta som kommunens officiella text. Denna översättningsmöjlighet ska betraktas som en hjälp och en service för besökare som inte behärskar svenska språket.

 

Bild som visar att man klickar på "Tillbaka till originalet" i Googles verktygsfält när man vill ha den svenska versionen igen.

Senast kontrollerad: 2017-10-20.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies