Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / Priser & Flaggutdelning / Arkitektur- och byggnadsvårdspris

Arkitektur- och byggnadsvårdspris

Priset är inrättat för att uppmärksamma god arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom de olika arkitektoniska områdena.

Enskilda, företag, föreningar eller annan organisation kan motta priset. Priset annonseras i ortspressen och kan sökas på egna eller andras vägnar.

Byggnadsvårdspriset - en prissumma om 10.000 kronor och en gjuten plakett - delas ut den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag.

Förslag på pristagare

Senast den 2 mars 2018 ska förslag på pristagare vara insänt till 
Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö,
märk kuvertet med "Arkitektur- och byggnadsvårdspriset 2018". 
Det går också bra att skicka in förslaget via e-post: samhallsbyggnad@eksjo.se 

Ange förslag till pristagare, motivering samt eventuellt referens eller dokumentation.

Mer information

Eksjö kommuns kontaktcenter
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se
Adress och öppettider 

Pristagare

Läs om tidigare pristagare, se vänstermenyn.

Senast kontrollerad: 2017-12-06.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies