Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Arkitektur- och byggnadsvårdspris - pristagare

Pristagare 2017

 

2017 Nils-Åke Friman

Nils-Åke sitter på en guldgruva av praktiskt kunnande inom byggnadsvård och ett oändligt engagemang, som han villkorslöst delar med sig i syfte att bevara Eksjö kommuns kulturarv.

 

 

 

Bild: Byggnadsvård Qvarnarps logotyp

2016 Qvarnarps Byggnadsvårdsbutik

Qvarnarps Byggnadsvårdsbutik är en liten skattkammare för alla som söker husdetaljer till sitt restaureringsprojekt. En viktig resurs för byggnadsvård i Eksjö kommun med omnejd som även bidrar till att bevara och sprida intresset för vår gemensamma kultur- och byggnadshistoria.

 

 

Pristagare_2015

2015 Personalbyggnaden för Bruzaholms bruk

Byggnaden erbjuder personalen vackra och inbjudande rum för rast och friskvårdsaktiviteter. Husets arkitektur ger en känsla av genomtänkt enkelhet, samtidigt som stor omsorg har lagts vid detaljer såväl interiört som exteriört. Det arkitektoniska formspråket smälter även väl in i den omgivande kulturhistoriskt intressanta bruksmiljön i Bruzaholms bruk.

Bild: Maria Wissinger och Lars Persson. Fotograf: Mats Einarsson

2014 Maria Wissinger och Fix Lars Persson

Villa Österström har fått tillbaka sin forna glans tack vare Maria Wissingers och Fix Lars Perssons skickliga restaureringsarbete. Genom att noggrant studera husets historia, och med stor hänsyn i sina åtgärder, har de lyckats återställa den ursprungliga karaktären på denna vackra 1800-talsbyggnad. 

 

 

Bild: Dörr

2013 Cecilia Göransson

Cecilia Göransson har genom stort intresse och engagemang, med anlitande av kunniga hantverkare, renoverat och återställt det förfallna torpet och uthuset på ett sätt som tagit största hänsyn till traditionella byggmetoder och material.

application/pdf Byggnadsvårdspriset 2013 - upprustning av hemmanet och uthus från 1700-talet (2 MB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Byggnadsvårdspriset 2013

 

Bild: Lennart Grandelius, byggnadsvårdspristagare 2012

2012 Lennart Grandelius

För hans mångåriga gärning inom byggnadsvården, som har präglats av ett extraordinärt engagemang och kunnande samt en unik förmåga att entusiasmera fastighetsägare och allmänhet. 

 

 

2011 Karin Pansell och Thomas Fawcett

De tilldelades priset för upprustningen och ombyggnaden av Stenkvills kvarn (Skedhult 1:2)

 

Bild: Bo Thorsander, byggnadsvårdspristagare 2010

2010 Bo Thorsander

Bo Thorsander har genom noggrann rekonstruktion, kombinerat med yrkesskicklighet och precision, återskapat den unika snickarglädjen på sitt bostadshus "Villa Klinten".

 

 

 

Bild Byggnadsvårdspristagaren 2009, Sture Enoksson. Fotograf: Sven-Åke Svensson.

2009 Sture Enoksson

För att på ett mycket omsorgsfullt och kunnigt sätt återställt Grindstugans interiör till ursprungligt skick. Arbetet har beaktat minsta detalj utan att göra avkall på modern standard.

 

 

 

2008 Byggnadsvård Qvarnarp ekonomisk förening

För att uppmuntra föreningen till att forsätta arbeta, förvalta och sprida kunskap om vår bebyggelsearv och god byggnadsvård.

 

2007

Ingen pristagare utsågs.

 

2006 Broarps Vänner

Bild: Broarps gästgiveri. Fotograf: Broarps vänner.

För ett enastående initiativ att målmedvetet och professionellt varsamt låta restaurera Broarps gästgiveri och mötesplats som vittnar om äldre tiders kommunikationer med gästgiveriverksamhet.
Läs mer på Broarps Vänners webbplats.

 

 

 

 

2005 ITOLV AB

Bild: Kasernhusen på Itolv. Fotograf: Karin Nordin

För ett föredömligt förvaltande och utvecklingsarbete av Kasernområdets bebyggelsemiljö utifrån en kulturhistorisk och estetisk helhetssyn. Området ingår i sin helhet i riksintresset för kulturmiljövården för Eksjö stad. Läs mer här.

 

 

 

 

2004 Gunvar och Anna-Lena Johansson, Näs

Bild: Hus i Näs. Fotograf: Christine Larsson

För ett föredömligt underhåll och återställande av överloppsbyggnader samt bevarandet av en ålderdomlig bebyggelsestruktur inom riksintresset Näs by. Läs mer här.

 

 

 

 

 

2003

Ingen pristagare utsågs.

 

2002 AB Bruzaholms Bruk

För föredömligt och långsiktigt underhåll av överloppsbyggnaderna inom riksintresseområdet Bruzaholms bruksmiljö.

 

2001 Ingatorps församling och Eksjö församling

Ingatorp – För föredömlig restaurering av kyrkorum och tornspira.
Eksjö – För föredömlig restaurering av kyrkorum.

 

2000 Peringe och Eva-Lill Kindstrand

För föredömlig renovering av Hults Kulla.

 

1999 Lennart Svensson, Bräknaryd

För att med hög ambition och känsla för materialen föredömligt restaurerat tvillingstugan i Bräknaryd, samt som traditionsbärare av olika hantverk aktivt verkat för vården av kulturhistoriska föremål och byggnader.

 

1998 Rose-Marie Johansson och Åke Nilsson

För föredömlig renovering av fastigheterna Boktryckaren 9 och 10, Eksjö.

 

1997 Curt Wrigfors Böresebo by, Hjältevad

Senast kontrollerad: 2017-05-05.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies