Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Flaggutdelning 2018

Bild: Svenska flaggan, vallmo i förgrunden. Fotograf: Karin Nordin

Som tidigare år kommer Stiftelsen Sveriges Nationaldag att dela ut flaggor och fanor på nationaldagen 2018. Det finns två olika kategorier: fanor och flaggor till organisationer, föreningar eller motsvarande.

Länskommittén i Jönköpings län, delar ut flaggor till privatpersoner efter ansökan.

Ansökning

Förening eller organisation

application/pdf Stiftelsen Ansökan om fana (88 kB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Stiftelsen föreningar ansökan om flagga (14 kB) ReadSpeaker docReader:

Ansökningsblanketter för föreningar och organisationer finns också på Nationaldagens webbplats 

Ansökan skall vara inlämnad till Stiftelsen före den 1 januari 2018.

Enskild person

application/pdf Ansökan om enskild flagga (106 kB) ReadSpeaker docReader:

Ansökan skall vara inlämnad till Landshövdingen före den 15 april 2018.

Ansökningsblankett från organisation, förening eller motsvarande skickas till:
Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Riksdagen
100 12 Stockholm 

Ansökningsblankett från enskild person skickas till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Landshövdingen
551 86 Jönköping

Blanketten finns även på:
Eksjö kommuns Infocenter
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se
Adress och öppetttider 

Flaggutdelning i Eksjö sker på nationaldagen den 6 juni.

Senast kontrollerad: 2017-12-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies