Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Kulturpris

Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun.

Priset om 10.000 kronor utdelas till förtjänta enskilda eller sammanslutningar i samband med nationaldagsfirandet. Kulturpriset annonseras i ortspressen och söks på egna eller andras vägnar. 

Förslag på pristagare

Senast den 2 mars 2018 ska förslag på pristagare vara insänt till 
Eksjö kommun, tillväxt- och utvecklingssektorn, 575 80 Eksjö, 
märk kuvertet med "Kulturpriset 2018". 
Det går också bra att skicka in förslaget via e-post: kultur@eksjo.se 

Ange förslag till pristagare, motivering samt eventuellt referens eller dokumentation.

Mer information

Eksjö kommuns Infocenter
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se
Adress och öppettider 

Pristagare

Läs om tidigare pristagare, se vänstermenyn.

Senast kontrollerad: 2017-12-06.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies