Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Miljövårdspris

Priset, som utgörs av 10 000 kronor samt diplom, avser att vara kommunens erkänsla till förtjänt person, förening eller organisation inom Eksjö kommun som utfört en betydande och aktiv insats för miljön inom Eksjö kommun. Med miljö avses både den inre som yttre miljön. Vid behov kan priset delas mellan flera.

Tanken med priset är inte att alltid belöna det "stora" miljöarbetet eller det miljöarbete som redan idag fått stort utrymme i exempelvis press och TV utan i lika stor utsträckning belöna och lyfta fram det värdefulla arbete som oftast sker i skymundan. Priset bör delas ut i en blandning mellan stort och smått. Kommunen har alltsedan starten 1988 försökt variera tema och mottagare när man utsett pristagare.

Miljövårdspriset delas ut i samband med firandet av den svenska nationaldagen den 6 juni.

Priset annonseras i ortspressen och kan sökas på egna eller andras vägnar.

Mer information

Eksjö kommuns Infocenter
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se
Adress och öppettider 

 

Pristagare

Läs om tidigare pristagare i vänstermenyn.

Senast kontrollerad: 2017-03-29.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies