Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / ...som organisation / Alternativa driftformer

Alternativa driftformer

Bild: Människor som diskuterar. Fotograf: Tommy Albinsson

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun beslutade 2004-12-20:  

"En grundläggande princip i Eksjö kommun bör vara att alternativa driftformer ska övervägas i all verksamhet, med undantag för myndighetsutövning, viss lagstyrd verksamhet och strategisk verksamhet. Personal ska stimuleras och stödjas vad gäller att ta initiativ till alternativa driftformer."

Med alternativa driftformer menas andra sätt att lösa kommunala åtaganden än i traditionella förvaltningsformer.

Alternativa driftformer kan vara t.ex. entreprenader, bolagsdrift, kommunalförbundsverksamhet och interkommunala lösningar. Ytterligare en form är intraprenad det vill säga en personalgrupp får självständigt driva en verksamhet, under företagsliknande former, men fortfarande inom den kommunala förvaltningen. Intraprenad kan vara ett lämpligt steg mot en entreprenad.

Mer fakta kan sökas i de två dokument som kommunfullmäktige antagit:

 

application/pdf Alternativa driftformer (27 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil Alternativa driftformer

Policy och strategi (Kf 2004-12-20)

 

application/pdf Intraprenader - policy och riktlinjer (29 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf fil Intraprenader - policy och riktlinjer

(Kf 2005-12-02)

 

Senast kontrollerad: 2016-07-15.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies