Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / ...som organisation / Bolag / Eksjö Kommun- fastigheter AB

Eksjö Kommunfastigheter AB

Bild: Eksjö Kommunfastigheter AB:s logotyp

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Eksjö kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter avsedda för kommunal eller därmed jämförlig verksamhet samt med hyresrätt upplåta lokaler för sådan verksamhet samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja lokalförsörjningen för den kommunala verksamheten samt genom ett optimalt resursutnyttjande svara för en effektiv fastighetsförvaltning.

E-post: kommunfastigheter@eksjo.se 

VD Maria Lund

Ansvarar för bolagets övergripande frågor.
Telefon: 0381-360 85
E-post: maria.lund@eksjo.se

 

Styrelse

Se menyn till vänster.

 

Länk till Eksjö Kommunfastigheters webbplats 

 

Senast kontrollerad: 2017-07-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies