Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / ...som organisation / Förvaltningen / Kommunlednings- kontoret

Kommunledningskontoret och intern service

Kommunledningskontoret består av följande funktioner:

Kommundirektör och kansliavdelning

Kansliavdelningens huvudsakliga ansvar är att vara ett stöd för de politiska organen, arbeta med utveckling, kommunövergripande projekt och utredningar, samt samordning av kommunens internationella arbete. Avdelningen ansvarar även för kommunaljuridisk kompetens, diarieföring, ärendehantering och arkivering. 

Kommundirektör Tord du Rietz
Telefon: 0381-360 02
E-post: tord.durietz@eksjo.se

Kanslichef: Catharina Tingvall 
Telefon:0381-360 11
E-post: catharina.tingvall@eksjo.se 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Upprättar bokslut, budget och verksamhetsplan. Ger kommunens politiker, tjänstemän och allmänhet information och beslutsunderlag i ekonomiska frågor och ärenden.
Samordnar och genomför upphandlingar för kommunens verksamheter och bolag.

Ekonomichef Karin Höljfors
Telefon: 0381-365 33
E-post: karin.holjfors@eksjo.se
E-post: ekonomiavdelningen@eksjo.se

Personalavdelningen

Övergripande personal-, förhandlings- och arbetsrättsliga frågor, företagshälsovård samt arbetsmarknadsfrågor.
E-post: personal@eksjo.se

Personalchef Anders Nermo
Telefon: 0381-360 36
E-post: anders.nermo@eksjo.se

Lönechef Ingela Hälleljung
Telefon: 0381-363 11
E-post: ingela.halleljung@eksjo.se 

Kommunikationsavdelningen

Avdelningen svarar även för strategiskt och operativt kommunikationsarbete, IT-strategiskt arbete, Infocenter samt kommunens interna post och tryckeri.

Carola Andersson, e-strateg tillika chef för kommunikationsavdelningen
Telefon: 0381-362 59
E-post: carola.andersson@eksjo.se

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten rycker ut vid brand och andra olyckshändelser, eller vid andra akuta olyckshot mot människor, egendom eller miljö.

Micael Carlsson, räddningschef
Telefon: 0381-368 83
E-post: micael.carlsson@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2017-08-31.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies