Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Mät- och exploateringsenheten

Mät- och exploateringschef

Ingvar Lundquist
Tfn: 0381-362 20
E-post: ingvar.lundquist@eksjo.se 

Expeditionen

Öppettider: 08.00-12.00, 13.00-16.30 måndag-fredag
Tfn: 0381-362 01, 362 02
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se 

Mätenheten

Mätenheten framställer och ajourhåller kommunens kartor och digitala kartdatabaser. Enheten utför olika typer av mätnings- och kartuppdrag åt allmänheten, näringslivet samt åt kommunförvaltningen och bolagen. Databaserna innehåller bl.a. fastighetsgränser, vägar, vattendrag, byggnader, adresser och fastighetsägare.
Mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist
Tfn: 0381-362 20 
E-post: ingvar.lundquist@eksjo.se 

Mark- och exploatering

Vi sysslar med köp och försäljning av mark och fastigheter samt olika arbetsuppgifter i samband med exploatering av nya områden för industri och bostäder. Förvaltning av kommunens mark och byggnader ingår också i vårt arbete, liksom frågor rörande arrenden och upplåtelser. Funderar du på att bygga ny bostad så kan vi hjälpa dig att hitta en ledig tomt.

Mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist (köp och försäljning av mark och fastigheter, tomtkö)
Tfn: 0381-362 20.
E-post: ingvar.lundquist@eksjo.se 

Förvaltare Gunnel Hammerman (förvaltning av byggnader, arrenden, upplåtelser, polistillstånd, torgansvarig)
Tfn: 0381-360 12
E-post: gunnel.hammerman@eksjo.se 

Skogsförvaltning

Vi förvaltar Eksjö kommuns skogar som omfattar cirka 1600 hektar.

Skogsförvaltare Niclas Moberg
Tfn:0381-362 57
E-post: niclas.moberg@eksjo.se

 

Mer information finns under Boende & Miljö 

Senast kontrollerad: 2017-10-20.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies