Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Miljöenheten

Miljöchef

Monica Kollberg
Tfn 0381-362 06.
E-post: monica.kollberg@eksjo.se

Expedition

Öppettider: 08.00-12.00, 13.00-16.30 måndag-fredag
Tfn: 0381-362 01, 362 02
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Miljöskydd och hälsoskydd

Tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom miljöområdet. Tillsyn på industri och andra företag, även tillsyn av inomhusmiljöer i bostäder, daghem, skolor och andra offentliga lokaler. Granskning av avfallshantering och användning av kemiska produkter ingår i arbetet. Privatpersoner blir berörda av miljöenhetens arbete vid bl.a. inrättande av värmepumpar, enskilt avlopp m.m.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet främst på företag och industrier.
Eva-Britt Andersson Tfn 0381-362 07
E-post: eva-britt.andersson@eksjo.se

Tillsyn på bl.a. verkstäder, fordonstvättar, skjutbanor, frisörer, fotvårdare, skolor m.fl. Utöver det så handlägger Peter även värmepumpar och bostadsklagomål.
Peter Larsson
Tfn 0381-362 12
E-post: peter.larsson@eksjo.se

Handlägger enskilda avlopp och har tillsyn över bl.a. frisörer, fotvårdare, verkstäder och fordonstvättar.
Camilla Jonius
Tfn 0381-362 45
E-post: camilla.jonius@eksjo.se

Handlägger enskilda avlopp och har tillsyn över miljöskydd på lantbruk. Det är även Camilla som ska kontaktas vid frågor om nedgävning av död häst.
Camilla Malmgren
Tfn 0381-362 11
E-post: camilla.malmgren@eksjo.se

Frågor om radon i byggnader, mark och vatten.
Monica Kollberg
Tfn 0381-362 06.
E-post: monica.kollberg@eksjo.se

Livsmedel och smittskydd

Kontroll enligt livsmedelslagen och annan lagstiftning inom livsmedelsområdet vilket bl.a. innebär tillsyn av restauranger, skolkök, livsmedelsbutiker och andra livsmedelsanläggningar. Utredning av matförgiftningar och andra icke livsmedelsburna smittor.
Markus Börjesson
Tfn 0381-362 47
E-post: markus.borjesson@eksjo.se

 

Mer information finns under Miljö

Senast kontrollerad: 2017-02-02.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies