Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Sociala sektorn

Sektorns ansvar och skyldigheter regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sociala sektorns uppgift är att bistå den enskilde med stöd och hjälp för att tillgodose vissa behov som den enskilde inte kan tillgodose själv eller kan få tillgodosedda på annat sätt.

Bild

Sektorschef

Socialchef Patrik Karlsson
Tfn. 0381-366 03
E-post: patrik.karlsson@eksjo.se

E-post: socialasektorn@eksjo.se

Politisk ledning

Sociala sektorn lyder under socialnämnden. Sektorns ansvar och skyldigheter regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Fler kontaktpersoner

Senast kontrollerad: 2018-04-19.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies