Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / ...som organisation / Internationellt samarbete

Internationellt samarbete

Bild: Vänortsskylten utanför Stadshuset Fotograf: Ulrika Adolfsson

Förändringar i omvärlden och nya förutsättningar, krav och värderingar påverkar och förändrar den kommunala verksamheten i en allt snabbare takt. Miljöfrågorna, avfolkningen av landsbygden och Sveriges medlemskap i EU är exempel på tre viktiga faktorer som en kommun som Eksjö måste ta stor hänsyn till i planeringen.

Alltfler viktiga frågor löses inte längre på nationell nivå utan på EU-nivå. EU:s fyra fria rörligheter – fri rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital – kommer, på sikt, att innebära förändringar i vardagen även för innevånarna i mindre landsbygdskommuner. Det är nödvändigt att kommunerna skaffar sig beredskap och kompetens att såväl tillgodogöra sig de möjligheter EU-medlemskapet innebär, som att möta eventuella nya problem. Inte minst angeläget är det att barn och ungdomar vänjer sig att umgås med människor från andra länder, kulturer och religioner samt skaffar sig goda språkkunskaper för att kunna fungera på en alltmer internationell arbetsmarknad.

Vänortsavtal har tecknats med Neusäss, Barlinek, Aero och Schneverdingen. Läs mer om vänorterna, se vänstermenyn.

Förutom de formella vänorterna finns även andra internationella kontakter och projektpartners, bland annat den ryska enklaven Kaliningrad. Skolorna har kontakter i många olika länder som till exempel Irland, Skottland, Tyskland, Holland, Tjeckien och Eritrea.

Internationell policy

1996 antog kommunfullmäktige i Eksjö en policy/inriktning för internationell samverkan. Denna reviderades 2006 och 2013 och ligger som grund för olika projekt och verksamheter med internationell anknytning. 

Enligt kommunens internationella policy ska kommunen "som en naturlig del i det löpande arbetet eftersträva ökade internationella kontakter". Det innebär att internationella kontakter ska eftersträvas på alla nivåer och att Eksjö kommun ska ta ett medansvar för en positiv internationell utveckling och, i möjligaste mån, ge kommuninvånarna förutsättningar att skapa sig ett gott liv i alltmer mångkulturell miljö.

Internationell policy är fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25, § 82:

application/pdf Internationell policy, strategi och inriktning (102 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Internationell policy, strategi och inriktning

Kontakt

Jürgen Beck, tfn: 0381- 360 06, e-post: jurgen.beck@eksjo.se

Länk

www.eu-upplysningen.se EU-upplysningen ger opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

Senast kontrollerad: 2014-09-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies