Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Vänorter

Vänortsavtal tecknades med Neusäss i Bayern i Tyskland 1995 och med Barlinek i Polen 1996 och olika utbytesaktiviteter och projekt har genomförts med dessa vänorter sedan dess.

Hösten 2001 tecknades vänortsavtal med Aerosköbing och Marstal kommuner på den sydfynska ön Aerö i Danmark. Numera är dessa kommuner sammanslagna till en kommun - Aerö kommun.

2001 tecknades också vänortsavtal med den tyska kommunen Schneverdingen i Niedersachsen och tillsammans med vänorten Barlinek, bildar Eksjö, Schneverdingen och Barlinek ett trepartnerskap. I trepartnerskapet möts delegationer från de tre länderna och man turas om att stå värd för mötet. Delegationerna består av ca 30-50 personer, huvudsakligen ungdomar.

Vänortsutbyte, 6-9 augusti 2015

Efter att Schneverdingen stod värd för trepartnerskapets årliga möte 2013, var det 2014 Barlineks tur och 2015 är det Eksjö kommun som bjuder in. Våra vänorter Barlinek och Schneverdingen hälsas då välkomna till Eksjö kommun för ett vänortsutbyte som har planerats tillsammans med ungdomar under året.

Under temat ”Jämställdhet” kommer framförallt ungdomar från respektive vänort, men även politiker och tjänstemän, utbyta kunskap, erfarenheter och värderingar med varandra. Besök och rundvandringar i både Eksjö och Mariannelund kommer att genomföras.

Dessutom, och inte minst, kommer Eksjö kommuns medborgare och besökare att få möta våra vänorter på olika sätt. 

Årligen utser vänorterna Schneverdingen och Barlinek en drottning som under ett år representerar sin kommun. Drottningarna ska vara en god förebild för ungdomar och en god ambassadör för sin hembygd. Varje år utses även i Eksjö kommun Drottning Valborg av Samhällsföreningen i Mariannelund som även tidigare har varit engagerad i Eksjö kommuns årliga vänortsutbyten. 

Fredagen den 7/8 och lördagen den 8/8 kommer drottningarna från respektive vänort att finnas på plats i gamla stan i Eksjö för att presentera sin ort.

Lördagen den 8/8 kommer en orkester från Schneverdingen, samt dansare och gymnaster från alla tre vänorter, att göra ett framträdande i samband med vaktparaden.

Senast kontrollerad: 2015-08-05.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies