Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Neusäss

Bild karta Neusäss.

Sedan 1995 har Eksjö kommun ett vänortsavtal med Neusäss kommun i Bayern i Tyskland. Stadt Neusäss - som den heter på tyska - har ca 22 000 innevånare och ligger intill Augsburg och inte så långt ifrån München.

Neusäss består av ett antal mindre byar, som växt ut till stadsdelar och blev kommun så sent som 1988. Kommunen har god ekonomi och har karaktären "modern småstad". Man har ett aktivt föreningsliv såväl inom kultur som idrott.

Relationen Eksjö – Neusäss har växt fram sedan 1992 då Hemvärnets musikkår i Eksjö besökte Neusäss och "Stadtkapelle Neusäss" och därefter träffas musikkårerna regelbundet. I oktober 1994 besökte kulturutskottet i Stadt Neusäss Eksjö och i april 1995 gjordes ett returbesök. Dessa träffar resulterade i att ett vänortsavtal tecknades under 1995-

Bild Neusäss kommunvapen

96. Sedan dess har olika utbyten skett såväl på kommunal nivå som på föreningsnivå och turismnivå.

Vissa ungdomsutbyten sker idag via EU-projekt.

Mer information om Neusäss kan erhållas på www.neusaess.de

Senast kontrollerad: 2010-11-23.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies