Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Schneverdingen

Bild karta Schneverdingen.

Lördagen 6 augusti 2001 ägde en ceremoni rum i stadshuset i Eksjö då vänortsavtalet undertecknades mellan Eksjö kommun och kommunen Schneverdingen i Tyskland.

Kommunalrådet Lennart Bogren riktade ett stort tack till kommunens polske vänort Barlinek, som varit huvudorsaken till vänortsavtalet med Schneverdingen. Barlinek och Schneverdingen har varit vänorter sedan 1993.

Områden som ska prioriteras är skola, turism/kultur, miljövård samt idrottsutbyte.

Schneverdingen är beläget mellan Hamburg och Hannover och har en naturkaraktär tack vare att man gränsar till naturskyddsområdet Lüneburger Heide. Detta område är idag ett unikt hedområde för att tidigare varit ett övningsområde för brittiska tanks men där området har återställts på ett föredömligt sett. Lüneburger Heide besöks av en stor mängd människor varje år och är en mycket populär utflyktsplats för befolkningen.

Över en tredjedel av stadsområdet är natur- eller landskapsområde med vidsträckta hed- och myrområden.

Ytan är 234,5 km2 och invånarantalet ca 18 500. Den 30 oktober 2001 firade Schneverdingen 25 år som stad.

Staden har ingen typisk stads- och centrumkaraktär utan huvudgatan slingrar sig igenom stadens mittpunkt. Villabebyggelse dominerar helt även mitt i centrum. Husen är genomgående byggda av stenmaterial och ofta är två eller flera hus sammanbyggda. Endast enstaka trähus finnes.

Eftersom Schneverdingen är beläget mitt emellan Hamburg och Hannover besöks orten varje år av många storstadsbor då Schneverdingen är en erkänd luftkurort.

Bild Schneverdingens kommunvapen

Turismen är omfattande och viktig. Orten förfogar över mer än 2500 gästbäddar och år 2000 hade Schneverdingen 216 000 övernattningar.

Borgmästaren heter Meike Moog-Steffens.

Mer information finns på Schneverdingens webbplats (på engelska)

 

Heideblütenfest2012

Heideblütenfest i Schneverdingen, augusti 2012

 

Senast kontrollerad: 2014-09-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies