Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Borgerlig vigsel

Bukett med röda rosor. Fotograf Karin Nordin.

Innan ceremonin måste parterna ha ett intyg om vigsel. Blanketten - Ansökan om prövning av hinder mot äktenskap (hindersprövning, SKV 7880) finns på Skatteverkets webbplats.

Utländsk medborgare behöver dessutom intyg från hemlandet, som styrker att man inte är gift.

Två vittnen, minst 15 år gamla, ska närvara under akten. Har ni inga egna vittnen, kan kommunen hjälpa till.
Den borgerliga vigseln är kostnadsfri och sker vanligen i Stadshuset, kommunfullmäktiges sessionssal, Österlånggatan 14 i Eksjö.

Kontakta någon av vigselförrättarna i Eksjö kommun

Eksjö Stadshus. Fotograf: Reidun Fuhs Weigner

Vigselförrättare i Eksjö kommun är Diana Laitinen Carlsson, Elisabeth Hagelberg, Karin Elardt och Tomas Erazim.

Förfrågan om borgerlig vigsel kan skickas in via e-tjänst.

Tid för vigsel/partnerskapsförättning kan även bokas på telefon 0381-360 00. 

 

 

Senast kontrollerad: 2018-02-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies