Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Kommunarkiv

Enligt arkivlagen ska det i varje kommun finnas en särskild arkivmyndighet. I Eksjö kommun är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet.

I kommunarkivet förvaras alla handlingar som ska sparas/besvaras för evigt, och som är en del av vår gemensamma historia och kulturarv.

Huvudregeln är att de allmänna arkiven är offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess.

Kommunen ska enligt arkivlagen bevara arkiv. Det finns tre skäl till detta:

  • Allmänhetens rätt att ta del av handlingar
  • Information för rättsskipning och förvaltning
  • För att främja framtida forskning

Arkivet är som en bok som aldrig tar slut och dessutom gratis.

Kontakt

Behöver du ha tillgång till en akt eller handling, kontakta
Ann Axelsson
Telefon: 0381-423 82
E-post: ann.axelsson@eksjo.se 

 

 

 

Senast kontrollerad: 2017-12-12.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies