Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Notarius publicus

Notarius publicus, som betyder offentlig skrivare på latin, är en gammal tradition i vårt rättsväsende.

Uppdrag

Av Förordning (1982:327) om notarius publicus framgår att uppdraget bland annat innebär att hjälpa allmänheten med olika frågor som att: 

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar,
  • närvara som vittne i vissa fall,
  • kontrollera lotteridragningar med mera,
  • efter annan kontroll eller undersökning, lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Eksjö kommuns notarius publicus

Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå AB
Besöksadress: Storgatan 38, Aneby
Postadress: Box 8, 578 21 Aneby

Tidbokning via telefon eller e-post:
Telefon: 0380-451 75, 072-226 32 22
E-post: advokat@svegfors.se
Hemsida: http://svegfors.se/notariuspublicus

Senast kontrollerad: 2017-08-22.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies