Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Samarbete i regionen

Vi klarar oss inte alltid själva, utan måste samverka med andra för att nå bästa resultat.

Idag samverkar Eksjö kommun med grannkommunerna i Höglandsförbundet och alla länets kommuner och landstinget i Region Jönköpings län. Vidare ingår kommunen i Leader Astrid Lindgrens Hembygd.

Läs mer om de olika samverkansformerna i vänstermenyn.

 

 

Bild: Höglandsförbundets logotyp

Bild: Astrid Lindgrens hembygds logotyp

Bild: Region Jönköpings läns logotyp

Senast kontrollerad: 2017-10-31.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies