Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / ...som plats / Befolkning

Befolkning

Den 21 februari publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, den officiella befolkningsstatistiken för år 2017.

För sjunde året i rad ökar folkmängden i Eksjö kommun. Under 2017 ökade folkmängden med 287 invånare och uppgår på årets sista dag (2017-12-31) till 17 416 invånare. Ökningen beror uteslutande på att det är fler som flyttar in än som flyttar ut från kommunen. Under det gånga året föddes 198 barn i kommunen, samtidigt avled 241 invånare vilket ger ett negativt födelsenetto om 43 invånare. 

Det positiva inflyttningsnettot uppgår till 319 invånare. Inflyttningsnettot beror främst på utrikes invandring.

Folkmängdens utveckling i Eksjö kommun 2012-2017

År Folk- mängd Årlig förändring Födda Döda  Födelse- netto Inflyttade Utflyttade Flyttnings- netto
2012 16 368 60 154 205 -41 969 865 104
2013 16 464 96 178 197 -19 1 048 933 115
2014 16 598 134 181 206 -25 1 156 995 161
2015 16 790 192 185 189 -4 1 210 1 016 194
2016 17 129 339 172 212 -40 1 496 1 120 377
2017 17 416 287 198 241 -43 1 409 1 090 319

 

Kontaktperson

Jürgen Beck
Telefon: 0381-360 06
E-post: jurgen.beck@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-02-23.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies