Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / ...som plats / Befolkning

Befolkning

Den 21 februari publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, den officiella befolkningsstatistiken för år 2016.

För sjätte året i rad växer Eksjö kommuns folkmängd och uppgår på årets sista dag (2016-12-31) till 17 129 invånare, vilket är 339  fler invånare jämfört med föregående årsskifte. Under året föddes 172 nya invånare. Samtidigt dog 212 invånare förra året vilket ger ett negativ födelsenetto om 40 invånare.

Under det gångna året flyttade det in 1 497 invånare medan 1 120 lämnade kommunen. Det positiva flyttningsnettot beror på utrikes invandring. Av tabellen nedan framgår att såväl in- som utflyttningen ökat kraftigt under senare år.

Folkmängdens utveckling i Eksjö kommun 2012-2016

År Folk- mängd Årlig förändring Födda Döda  Födelse- netto Inflyttade Utflyttade Flyttnings- netto
2012 16 368 60 154 205 -41 969 865 104
2013 16 464 96 178 197 -19 1 048 933 115
2014 16 598 134 181 206 -25 1 156 995 161
2015 16 790 192 185 189 -4 1 210 1 016 194
2016 17 129 339 172 212 -40 1 496 1 120 377

 

Kontaktperson

Jürgen Beck
Telefon: 0381-360 06
E-post: jurgen.beck@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2017-03-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies