Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Eksjö

Bild: sommarbild från Åbron i Gamla stan i Eksjö, 2013. Fotograf: Karin Nordin

Eksjö stad är mest känt för trähusen i Gamla stan och som militärstad. Eksjö fick sina stadsrättigheter i början av 1400-talet, och år 2003 firade Eksjö 600 år!

Gamla stan i Eksjö är en unik stadsdel som följer den senmedeltida stadsplanen. Några hus uppfördes redan på 1600-talet, och i princip hela Gamla stan är K-märkt. Byggnadsvård ligger eksjöborna varmt om hjärtat. Eksjö och Gamla stan har tilldelats ett av de internationellt högt ansedda Europa Nostra-diplomen för 1997.

Många unga män har fått kontakt med Eksjö vid sin militärtjänstgöring. Eksjös militära traditioner daterar sig till slutet av 1600-talet, då Ränneslätt började användas som militär övnings- och mötesplats. De äldre militära traditionerna hålls vid liv av bland annat föreningen Smålands Husarer och Smålands Karoliner.

Dagens militära verksamhet i Eksjö bildar tillsammans Eksjö garnison, och består av:
Göta ingenjörregemente Ing 2, SWEDEC (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum), Försvarsmaktens logistik, FMLOG.

 

Bild: Evenemang i Gamla stan. Fotograf: Duo Foto

Kulturkommunen Eksjö

Eksjö är en kulturkommun som bland annat har en aktiv blåsmusiktradition där Eksjö Hemvärnsmusikkår och Kulturskolans blåsorkester spelar en central roll. Hemvärnsmusikkårens Vaktparad under sommarens lördagar har varit en stor succé. Vad som händer i Eksjö kommun kan du läsa om på visiteksjo.se.

Kulturskolan ger barn, ungdomar och i viss mån vuxna möjlighet att lära sig spela och sjunga, dansa, ägna sig åt filmskapande, spela teater och mycket mer!
Eksjö i musiken: "I Eksjö sta´ på Ränneslätt" och "Borgmästare Munthe, red på sin Brunte..."

Sommaren 2017 spelade Hultamatörerna för 60:e året i rad Engströmsspelen baserade på berättelser av bygdens son Albert Engström. Spelen har blivit en riktig kulturinstitution har fortsatt varje år sedan dess.
Krönikespelet "Mellan Eld & Eld" spelades mellan åren 1996 och 2007. 2011 framfördes det vandrande skådespelet "En marknadsdag i Eksjö".

Eksjö International Tattoo är ett familjeinriktat program med figurativ musik av svenska och internationella orkestrar, som hittills genomförts sex gånger på Stora Torget i Eksjö. Avsikten är att Eksjö International Tattoo ska återkomma vart annat år. Nästa Tattoo planeras nästa gång till augusti 2018.

Eksjö är också en museistad. På Eksjö museum finns en stadshistorisk utställning som visar på stadens spännande framväxt under seklerna, samt landets största samling verk av Albert Engström. Dessutom finns Husarmuseet, Fornminnesgården med hantverksföremål, Aschanska gården och flera andra museer.

Olsbergs Arena invigdes i december 2011. En arena med fullstora mått, flexibilitet och möjlighet att ta emot publika arrangemang för 1300 åskådare. Arenan används både för sport-, nöjes- och kulturarrangemang. 

Invånare

Den 31 december 2016 bodde det 10 332 personer i Eksjö.

Fler länkar

Förskolor i Eksjö 

Grundskolor i Eksjö: Linnéskolan, Grevhagsskolan, Norrtullskolan, Prästängsskolan

Gymnasium i Eksjö

Karta över Eksjö

Eksjö kyrka

Senast kontrollerad: 2017-07-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies