Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Historik

Bild: Tak i Gamla Stan. Fotograf: Hasse Bengtsson, Focal Foto.

Varje land har sina vallfärdsorter, dit människor söker sig för att stämma möte med det förgångna. Eksjö har sedan länge varit en sådan mötesplats och allt fler besökare finner varje år vägen till den lilla kulturstaden på Småländska Höglandet. Eksjö är en modern stad med en sällsynt och välbevarad gammal trähusbebyggelse i Gamla stan.

Gamla skrifter berättar om Eksjö som tingsplats redan på 1300-talet. Erik av Pommern gav Eksjö dess stadsrättigheter omkring år 1400, och 2003 firades 600-årsjubileum med pompa och ståt!

I Eksjö löpte vägen mellan biskopssätena Linköping, i norr, och Växjö och Kalmar, i söder, samman med vägen från Västergötland mot Östersjökusten. Platsen blev en naturlig samlingsplats för handel och tingsförättningar. Den medeltida staden Eksjö låg mellan Breviksvägen och Bykvarn cirka 500 meter sydväxt om nuvarande stadskärna.

Vi vet inte mycket om det medeltida Eksjö, då vare sig skriftliga eller arkeologiska källor ger några tydliga upplysningar. Staden kom med tiden att utvecklas till en landsortsstad av viss betydelse. Som stad betraktat var den förmodligen av oansenlig storlek, sannolikt en bondby av normalt götiskt utseende. På den tiden fanns sex städer i Småland: Kalmar, Västervik, Vimmerby, Växjö, Jönköping och Eksjö.

Branden 1568

Det Nordiska Sjuårskriget 1563-1570 var den första katastrofen för Eksjö. I samband med den danske fältherren Daniel Rantzaus fälttåg brändes staden ner år 1568. Samma år skickar Erik XIV ett brev till sin slottsbyggare i Vadstena, flamländaren Arendt de Roy och befaller honom att skyndsamt bege sig till Eksjö och besiktiga och låta staka ut den nya staden. 1569 flyttas staden på Johan III:s befallning till den ås där stads- och sockenkyrkan var belägen sedan medeltiden.

Arendt de Roys utstakning runt den nord-sydgående landsvägen fick en medeltida prägel med gatusträckningar anpassade till befintliga väg- och terrängförhållanden.

Den del av staden som ligger norr om kyrkan vid Stora Torget, har sedan dess fått leva sitt liv utan svårare bränder eller andra katastrofer. Detta har bidragit till att vi i denna stadsdel kan visa exempel på stor del av vår 400-åriga byggnadshistoria.

Branden 1856

År 1856 inträffar ytterligare en katastrof. Stadsdelen söder om kyrkan brinner ner i det närmaste fullständigt efter att en vårdslös gesäll torkade sina kläder framför öppen eld. Den norra stadsdelen räddades därför att befolkningen gjorde en brandgata genom att riva bort hälften av ett hus. Byggnaden kallades därefter för Halvan.

År 1857 upprättades en ny stadsplan för den brunna stadsdelen. Det blev en stadsplan som strikt anslöt sig till den tidens stadsplaneanda av idealstadskaraktär med ljus och luft samt betoning på brandsäkerhet och hygien.

Stora Torget förenar i dag således två tidsepoker, den senmedeltida mot norr och den nyklassicistiska mot söder.

Näringar

Staden har varit en utpräglad handels- och hantverksstad. Hantverkarna spelade en dominerande roll i staden, både ekonomiskt och politiskt. På 1600-talet fanns i stort sett alla yrken representerade. Hantverkarna var duktiga och blev ryktbara över hela landet.

Under 1700-talet blev tobakshandel i stor skala en dominerande näring. Från slutet av 1500-talet och fram till början av 1800-talet bedrevs en omfattande oxhandel, med oxdrifter ända upp till Bergslagen. År 1725 drevs på två månader över 1000 oxar norrut till Stockholm.

Militärstad

Eksjö blev tidigt en militär- och ämbetsmannastad. Redan 1602 hade Eksjö sin första skola. Militära förband övade sedan slutet av 1600-talet utanför staden. 1690 kom Kungliga Smålands kavalleriregemente, sedemera Kungliga Smålands husarregemente att knytas fastare till Eksjö. Flera regementen har därefter varit förlagda till Eksjö.

När Husarregementet och senare Kalmar regemente förlades till kaserner inne i Eksjö började staden expandera kraftigt. Vid tidpunkten var den norra stadsdelen mycket tätbefolkad och betraktades som förslummad. Tillkomsten av vatten och avlopp samt belysning ihop med ekonomiskt uppsving hejdade vidare förslumning.

Senast kontrollerad: 2017-07-20.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies