Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / ...som plats / Eksjö / Historiska personer

Historiska personer med anknytning till Eksjö

Här berättas lite om betydelsefulla personer i Eksjös historia.

 

Erik av Pommern

Illustration av Erik av Pommern. Konstnär Tim Reed

Konung 1396-1439. Erik hette Bogislav innan hans mammas moster Drottning Margareta av Danmark, Norge och Sverige adopterade honom som sin kronprins. Erik blev känd för skapandet av städer och stöd åt handeln. Erik grundade sannolikt Eksjö omkring år 1403. Hans hårda regim i syfte att få bort Hansan ledde till flera uppror. Engelbrektupproret är mest känt. Erik fick avstå tronen 1439 och bosatte sig på Gotland där han blev sjörövare.

 

 

Nils Dacke

Illustration av Nils Dacke. Konstnär Tim Reed.

Nils Dacke var en småbonde från Vissefjärda socken. Dacke utnyttjade det missnöje som jäste runt om i Småland mot Gustav Vasas skattepålagor. Dackefejden rasade snart runt om i Småland. Eksjö och dess borgare tros ha medverkat. Många anser att Gustav Vasa drog in stadens rättigheter av denna anledning 1544. Gustav såg honom till sist som en hård motståndare och lurade honom i en fälla. I juli 1543 slutade äventyret för denne man som än idag får sin bild beskriven på olika sätt efter de politiska vindar som blåser. Nils dog 1543.

 

 

 

 

Gustav Vasa

Illustration av Gustaf Vasa. Konstnär Tim Reed.

Riksföreståndare 1521-1523. Konung 1523-1560. Gustav Vasa är känd som riksgrundare. Gustav var en skicklig politiker som kunde tala till folket och få dem med sig. Retorik och verklighet stämmer dock inte alltid och ofta fick den politiska verkligheten resultatet att folket vände sig mot honom. Flera uppror slogs brutalt ned under hans hårda regim. För oss Eksjöbor är minnena av hans räfsteting 1526 samt indragandet av stadens privilegier 1544 (kanske som tack för Dackefejden) de mest hågkomna. Dessutom satte han 1543 upp Smålands ryttarregemente som senare blev Smålands husarer.

 

 

 

 

Arendt de Roy

Illustration av Arendt de Roy. Konstnär Tim Reed.

1500-talet och dess slut.Arendt de Roy var flamländare, från dåtidens Holländska Nederländerna. Som byggmästare anlitades han av Sverige för att bygga Jönköpings slott samt slottet i Vadstena. Han var en byggmästare med renässansen som kännetecken. Efter stadsbranden i Eksjö 1568 sändes han hit upp på höglandet för att hjälpa till med återuppbyggnaden av staden. Det är troligtvis på hans inrådan som staden flyttades till den östra sidan om ån från dess dåvarande läge strax väster om ån. Arendt de Roy byggde med all sannolikhet inte upp staden utan nöjde sig med en utstakning av dess läge.

 

 

 

 

Helena Larsdotter

Illustration av Helena Larsdotter. Konstnär Tim Reed.

Helena Larsdotter kom till våra rullar såsom "Lindelii Änka" när hon 1678 köper halva Vaxblekaregården. Vem var denna änka, som kunde uppbära en sådan summa pengar? Helena Larsdotter var brodös, det vill säga, hon broderade i silver och guld. Hennes yrkesskicklighet är välkänd med över 40 mässhakar till olika kyrkor. Helena reste mycket mellan olika kyrkor under längre perioder. Hennes märke blev en leende dödskalle. Hon tjänade mycket pengar, var det hon som bekostade Vaxblekaregårdens beryktade säteritak?

 

 

 

 

Göran Bundi

Illustration av Göran Bundi. Konstnär Tim Reed.

Död 1702, alternativt 1704. Göran (Georg) Bundi var målare i Eksjö. Han anses vara mästaren bakom målningarna i det Eckermannska huset (Carlos) samt änglarna i den gamla kyrkan (de finns kvar i kyrkan). Eksjö hade vid tiden för skiftet 1600-1700-talet och årtiondena däromkring flera målare som smyckade ut borgarnas hem. Jaktscener, vilda djur, fantasimotiv är det som vi ännu idag kan beskåda i olika hem, på Eksjö museum samt på Historiska museet i Stockholm.

 

 

 

 

Gustav III:e

Illustration Gustaf den tredje. Konstnär Tim Reed.

Konung 1771-1792. Statskupp, envälde, krig mot Ryssland. Ändå lämnade Gustav III:s period en positiv bild för eftervärlden. Gustav III avskaffade tortyr, kyrkans monopol på tron. Han tillät judars invandrande. Världens första tryckfrihetsförordning! En stor del av dagens kultur är hans verk: Svenska akademien, Kungliga operan, Dramaten. Gustav III hade lärt sig av sin namne Gustav I att alltid sätta adeln mot folket. Eksjö passerades vid resor söderut. Borgmästare Munthe var till en början motståndare men ändrade åsikt. Ute på Ryningsholm trycktes kungafientliga pamfletter. Det småländska höglandet var nog inte Gustav III:s dröm.

 

 

Borgmästare Johan Lorentz Munthe

Illustration Borgmästare Munthe. Konstnär Tim Reed.

Borgmästare Munthe levde mellan 1729 och 1795. Munthe var politiker och medlem av Mösspartiet. De ville ha fred med Ryssland. Motståndarna hette "Hattpartiet" och ville ha krig. Han var motståndare till adelsprivilegierna. I Eksjö verkade han som borgmästare och mönsterjordbrukare. Dessutom var han tobaksodlare. Han bodde på Qvarnarps gård.
Munthesången var från början en politisk nidvisa och Alice Tegnér, som bodde strax utanför Eksjö, skrev musik till den.

Läs mer om borgmästare i Eksjö

 

 

 

 

Jenny Lind

Illustration av Jenny Lind. Konstnär Tim Reed.

Jenny Lind levde mellan 1820 och 1887. Hon var på sin tid en av världens mest bejublade sopraner. Var helst i världen hon sjöng så samlades skaror av beundrare. I Eksjö uppträdde hon två dagar i kyrkan. Tänk er den efterföljande balen på societetshuset nere vid Lilla torget; stiliga uniformer, galanta herrar och damernas enorma klänningsomfång. Orkestern spelade den senaste ungdomsmusiken: Strauss!
Efter sin aktiva karriär ägnade Jenny Lind sig åt omfattande filantropi. Enligt Tore Sandh skänkte hon bland annat pengar till ett kapell i Andover, Illinois. 1849 utvandrade flera Mariannelundsbor (däribland vårt kommunalråds släkting Olaus Pettersson Bogren) till Andover. De hade köpt virke till ett kapell då koleran tog flera i församlingen. Virket fick gå till kistor och bygget avstannade. Efter en gåva från Jenny Lind kunde kapellet färdigställas.

 

 

Överste Gilbert Hamilton

Illustration av Överste Gilbert Hamilton. Konstnär Tim Reed.

1869-1947. Greve Gilbert Hamilton var en husar ända in i ryggmärgen. Som dess överste och chef fick han vara med om att regementet lades ned 1927. Efter det blev han kamratföreningens naturlige ordförande fram till sin död. Under första världskriget deltog Gilbert Hamilton som officer i den tyska armen och fick efter bedrifter i Polen, järnkorset för visad tapperhet i fält. Gilbert Hamilton är berömd för en större krets som "Hamiltons blandning", en piptobaksblandning som är en storsäljaren än i dag. Det finns många berättelser om Hamilton här i Eksjö. Vissa är roliga, vissa elaka. En sak vet vi om honom: Han satt rak i sadeln!

 

 

 

 

Albert Engström

Illustration av Albert Engström. Konstnär Tim Reed.

Albert Engström levde mellan 1869-1940. Albert är född i Lönneberga, men som litet barn kom han till Hult, strax utanför Eksjö, och det är naturen kring Hult och Skurugata som påverkat hans författarskap och konst. För att inte tala om lokalbefolkningen. Albert Engström hade en enorm arbetskapacitet. Det kom cirka 50 000 teckningar från hans penna, han har skrivit ett otal böcker och hans konst är mycket erkänd. Jag rekommenderar läsaren att titta djupare i hans litteratur. Gå förbi de igenkännande skratten, prästerna, torparna, husarerna och försök att förstå varför han är den ende som satt i Svenska Akademin och i Konstakademin, samtidigt! Vad tyckte Albert Engström om Eksjö? Det får du läsa själv!

 

 

Skisserna på dräkterna är ritade av Tim Reed. 
Figurerna fanns med vid nyårsfirandet 2002/2003 på Stora Torget i Eksjö, då Eksjö stad inledde sitt 600-årsjubileum.

Senast kontrollerad: 2017-07-20.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies