Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kommunen / Taxor & Avgifter

Taxor & Avgifter

På denna sida finns länkar till de sidor på eksjo.se där olika verksamhetsområdens taxor och avgifter presenteras. Listan nedan är indelad i bokstavsordning per verksamhetsområde.

Barn & Utbildning

Barnomsorg, skolbarnomsorg (fritids)

Bygga & Bo

Mätning och utsättning
Nybyggnadskarta

Eksjö Energi

(länkar till extern webbplats)

Taxa bredband
Taxa elhandel
Taxa elnät
Taxa fjärrvärme
Taxa sophämtning och slamsugning

Vatten & Avlopp:

Anslutningsavgift
Brukningsavgift

Kultur & Fritid

Hyrespriser anläggningar
Kulturskolan

Miljö

Taxa Miljöbalken
Taxa Livsmedel

Näringsliv

Avgifter för tillsyn av servering, folköl och tobak
Avgift för serveringstillstånd

Räddningstjänst

Taxa för brandskyddskontroll
Taxa för rengöring

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor och
Lagen om skydd mot olyckor

Socialt stöd & Omsorg

Äldreomsorg, hemtjänst

Skattesats

Skattesats

Senast kontrollerad: 2018-04-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies