Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kontakt & Felanmälan / Bygga Bo Trafik Park

Bygga Bo Trafik Park

Eksjöbostäder

Österlånggatan 16
Tfn: 0381-363 00
E-post: eksjobostader@eksjo.se 
Kontaktpersoner se Eksjöbostäders webbplats

 

Expedition samhällsbyggnadssektorn

Månd-fred kl 8.00-12.00, 13.00-16.30
Tfn 0381-362 01, 362 02,
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se
Fax: 0381-362 03

 

Sektorschef/samhällsbyggnadschef

Mikael Klaesson
Tfn: 0381-362 52
E-post: mikael.klaesson@eksjo.se

 

Bygglov/bygganmälan

Malin Larsson, bygglovarkitekt, tfn 0381-362 81, e-post: malin.larsson@eksjo.se
Vedran Madura, bygglovhandläggare, tfn 0381-424 02, e-post: vedran.madura@eksjo.se
Kurt Jansson, energiingenjör/bygglovhandläggare, tfn 0381-362 46, e-post: kurt.jansson@eksjo.se

 

Energirådgivning

Kurt Jansson, energiingenjör/bygglovhandläggare, tfn 0381-362 46, e-post: kurt.jansson@eksjo.se
Anna Lindholm, miljömålssamordnare, tfn 0381-362 08, e-post: anna.lindholm@eksjo.se

 

Mätnings- och kartärenden

Thomas Hellström, mät- och exploateringschef, tfn 0381-362 60, e-post: thomas.hellström@eksjo.se
Mona Johansson, kartingenjör, tfn 0381-362 62, e-post: mona.johansson@eksjo.se
Anne-Lie Andersson, kartingenjör, tfn 0381-362 61, e-post:
 anne-lie.andersson@eksjo.se 
Daniel Lind, mätningsingenjör, tfn 0381-362 23, e-post: mailto:daniel.lind@eksjo.se

 

Stadsmiljöfrågor

Lucia Botero, arkitekt, tfn 0381-365 13, e-post: lucia.botero@eksjo.se

Planering

Mikael Klaesson, planarkitekt, tfn 0381-362 52, e-post: mikael.klaesson@eksjo.se

Trafikärenden

Lars-Erik Spaak, trafikingenjör, tfn 0381-360 74, e-post: larserik.spaak@eksjo.se

Mark- och exploatering

Thomas Hellström, mät- och exploateringschef, tfn 0381-362 60, e-post: thomas.hellstrom@eksjo.se

Skogsförvaltning

Niclas Moberg, skogsförvaltare, tfn 0381-362 57, e-post: niclas.moberg@eksjo.se

Park (utförare HIA)

Elisabeth Jörgensen, stadsträdgårdsmästare, tfn 0381-361 75, e-post: elisabeth.jorgensen@eksjo.se

Torghandel

Vid frågor kontakta Gunnel Hammerman, tfn 0381-360 12, e-post; gunnel.hammerman@eksjo.se

Fler kontaktuppgifter

inom områdena gata, VA, miljö, bredband, fjärrvärme och el, se Eksjö Energi

Senast kontrollerad: 2017-02-28.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies