Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Kontakt & Felanmälan / Felanmälan & Viktiga telefonnummer

Felanmälan och andra viktiga telefonnummer

Felanmälan

Telefon: 0381-19 20 99 - samtliga verksamheter inom Eksjö Energi: el-, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsledningar, gata och bredband.

Viktiga telefonnummer

Larm i nödsituation
Telefon: 112

Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser
Telefon: 113 13

Ambulans i icke brådskande fall
Telefon: 036-13 00 03.

Räddningstjänsten i Eksjö, måndag-fredag 08.00-11.30, 12.15-15.00
Telefon: 0381-368 81.

I brådskande fall då expeditionen inte är öppen kontakta jourhavande befäl via SOS 
Telefon: 0381-362 40.

Upplysning om eldning utomhus
Telefon: 036-16 85 22.

Socialjour, veckoslut och helgdagar
Telefon: 112.
Här finns fler telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Senast kontrollerad: 2016-01-21.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies