Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Biblioteksplan

Biblioteksplan för Eksjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-19

En biblioteksplan lägger fast vilken bibliotekspolitik som Eksjö kommun vill föra. Planen är ett politiskt styrande dokument som utgör en analys av kommunens behov av bibliotek. Planen ska också innehålla anvisningar om hur de här behoven ska uppfyllas. Biblioteksplanen ger en större tyngd till bibliotekets verksamheter. En plan ska omfatta alla kommunens bibliotek, både folkbibliotek och skolbibliotek.

Planen ska vara anpassad för en föränderlig omvärld och stimulera till samverkan och till utveckling. Den här planen gäller från 2015 och fram till 2018 och ska sedan utvärderas och revideras.

Bild: Biblioteksplan Eksjö kommun framsida

application/pdf Biblioteksplan Eksjö kommun 2015-2018 (1 MB) ReadSpeaker docReader:

Senast kontrollerad: 2018-01-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies