Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Samlingar

Bild Stolsrygg

Kläder, arkivhandlingar, bilder, konst, böcker, foto, föremål, film, intervjuer och berättelser. Från dåtid till nutid. Från sådant som någon tänkte kasta till ett mycket kärt minne.  Det är samlingarna på Eksjö museum.

Samlingarna är basen i museets verksamhet och en del av samhällets kollektiva minne. Det är museets uppgift att samla in, dokumentera, bevara och levandegöra föremål och andra vittnesbörd om människorna som bor och verkar i vår kommun.

 

 

 

 

Gåvor till Eksjö museum

Vi tar gärna emot gåvor till museets samlingar. Vi samlar både gammalt och nytt men tänk på att vi i huvudsak samlar sådant som har anknytning till Eksjö kommun.

Vill du skänka ett föremål till Eksjö museum gör du så här:
Ring först till museet och berätta vad du vill skänka. Det kan hända att vi av olika skäl måste tacka nej till din gåva.
Skriv ner allt du vet om föremålet, vem som har ägt det, var och när det är tillverkat eller om det finns någon speciell episod att berätta. Vi vill också att du fyller i förvärvsblanketten nedan.

application/pdf Förvärvsblankett (138 kB) ReadSpeaker docReader: Förvärvsblankett

 

För mer information kontakta museets antikvarie Lisa Ugarph
e-post: lisa.ugarph@eksjo.se
telefon: 0381-361 64

Senast kontrollerad: 2016-12-19.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies