Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Konst

Målning av Gudrun Key-Åberg

Eksjö kommun äger en omfattande konstsamling som förvaltas av Eksjö museum. Samlingen uppgår till ca 2500 verk och är till största delen utplacerad i kommunala lokaler, så som skolor, servicehem och kontor.

Samlingen har tillkommit och vuxit genom donationer och egna inköp. Bland donationerna märks Carl David Carlssons stora donation av Albert Engströms verk, Sandro Key-Åbergs donation av Gudrun Key-Åbergs hela konstnärliga kvarlåtenskap samt Helmi Björlings donation av 52 verk av konstnären Gösta Liljeström.

Samlingen spänner tidsmässigt från 1800-talets första hälft till nutid med betoning på 1900-talskonsten. Här finner du både grafik, måleri, konsthantverk, teckningar och skulptur. Bland de mer kända nationella konstnärerna kan nämnas Prins Eugen, Lennart Rodhe, Olle Baertling och Stellan Mörner. Med regional anknytning kan nämnas Lennart Palmér, Axel Otto Mörner, Ferdinand Hernlund, Axel Wallenberg och Marcus Larsson.

I foldern Konst i Eksjö hittar du den offentliga konsten som finns utomhus. 

application/pdf Konst i Eksjö kommun (996 kB) ReadSpeaker docReader:

Senast kontrollerad: 2017-05-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies