Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Aktuellt

Skedhults Friluftsområde

2017-09-06

Under 2015 påbörjades arbetet för att öka tillgängligheten i Skedhultsområdet. Eksjö kommun tillsammans med 10 olika föreningar ingår i arbetsgruppen.

Kommunen har erhållit ett statligt bidrag till Lokala Naturvårdsprojekt ifrån Länsstyrelsen, så kallade LONA-bidrag. Detta bidrag är fördelat på 4 år.

Vid jul 2015 invigdes en grillplats med tak vid Borgmästarängen. Under våren och sommaren 2016 har två nya vandringsleder anlagts, Persöspåret 3,4 km och Skedhultsspåret 4,6 km. Vidare har skyltning med hänvisning till olika platser i området satts upp. Även nya anslagstavlor med karta över området finns uppsatta.

Under 2017 ha det anlagts en grusväg samt ett trädäck för att funktionshindrade skall ha möjlighet att komma närmare natur, vatten och fin utsikt. Platsen för detta är mellan Grillplatsen och Örnstugan. Klicka på länken nedan för att se karta. Under 2017 skall det även anläggas toaletter samt en motorikbana för barn. 

Läs vidare om Skedhult här! 

 

 

 

 

Senast kontrollerad: 2017-09-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies