Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Tänk på följande när du badar... "Badvett"

1. Bada alltid tillsammans med någon!

2. Simma längs med stranden!

3. Hoppa eller dyk inte på okänt vatten!

4. Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet!

5. Simma inte under bryggor och hoppställningar!

6. Spring inte på bassängkant eller bryggor - du kan halka!

7. Ropa bara på hjälp om du är i nöd!

8. Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten!

9. Lek inte med livräddningsmateriel!

10. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".

11. Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka!

Källa: SLS hemsida, www.sls.se där du kan hitta ytterligare säkerhetsinformation

Senast kontrollerad: 2016-08-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies