Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Fiskeguiden

Bild: Kastspö. Fotograf: Duo Fotografi.

Bild: Fiskeguiden logotype.

Fiske är en av våra mest populära fritidsaktiviteter. I Eksjö kommun finns goda fiskemöjligheter som borde tilltala alla. Totalt har Eksjö kommun ca 170 st sjöar och så gott som samtliga tillhör Emåns övre vattensystem. Sjöarna avvattnas genom Solgenån, Brusaån och Silverån vilka är de större rinnande vattendragen som slutligen mynnar i Emåns huvudfåra. Många av sjöarna är källsjöar och därmed relativt opåverkade klarvattensjöar.

I ett 40-tal sjöar upplåts fiske för allmänheten via fiskekort. Vi har valt att här närmare presentera ett axplock av de bästa fiskesjöarna, men det finns gott om "smultronställen" att själv upptäcka.

De fiskarter som dominerar är abborre, gädda, mört, brax och sutare. Just abborre är en fisk som kraftigt gynnats av den goda tillgången på signalkräfta i de flesta av sjöarna. Abborren är i dessa sjöar mycket välväxt. Gäddfisket kan också vara mycket bra men upplevs ofta som svårt i de större djupa klarvattensjöarna. Det beror oftast på att man fiskar för grunt, de stora gäddorna står ofta ute på 6-10 meters djup och knepet är att få ned sitt bete dit. Mindre gäddor kan man alltid hitta relativt lätt utmed vasskanter och grund.

I kommunens största sjö Solgen finns ett bra bestånd av gös och i flera vatten finns inplanterad regnbåge. Man får heller inte glömma bort att här finns massor av bra fiskeplatser för vitfisk som mört, brax, sarv och sutare.

I menyn till vänster hittar du mer information om sjöar m.m. och tänk på följande när du befinner dig på sjön - båtvett

Senast kontrollerad: 2016-08-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies