Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Tänk på följande när du befinner dig på sjön - "Båtvett"

1. Använd alltid flytväst!

2. Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans!

3. Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för!

4. Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget!

5. Stanna vid båten om du faller i vattnet!

6. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".

7. Om du ska rädda en nödställd, ta upp henne i aktern på båten!

8. Ropa bara på hjälp om du är i nöd!

9. Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp!

 

Källa: Svenska Livräddningssällskapets hemsida, www.svenskalivraddningssallskapet.se, där du kan hitta ytterligare säkerhetsinformation.

Senast kontrollerad: 2016-08-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies