Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Bellensjöarna - Stora och Lilla Bellen

Sjötyp

Bild: Vy över Stora Bellen. Foto Peter Johansson.

Stora Bellen

Måttligt näringsrik klarvattensjö

Areal

6,84 km2

Största djup

20 m

Medeldjup

6,2 m (Stora Bellen)

Fiskarter

Gädda, abborre, mört, sutare, sik, siklöja, brax, lake samt signalkräfta.

Största dokumenterade fiskar

Gädda: 10 kg plus
Abborre: över 1 kg

Fiskevårdsförening

Bellens fiskevårdsområdesförening
Hemsida: www.bellenfiske.se

Fiskekort

Köp fiskekort online: http://www.ifiske.se/

 

Att tänka på

Kräftfisket undantaget
Endast handredskap tillåtet.
Tre sjösättningsplatser för båtar finns.
Wc/Tc finns vid två badplatser.

Fisketips

Bellen sjöarna hyser bra bestånd av abborre och gäddfisket kan vara mycket bra.
Vanliga metoder är mete, spinn, pimpel och angel.

Översiktskarta

Bild: Översiktskarta Bellen.

Senast kontrollerad: 2017-10-04.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies