Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Försjön

Sjötyp:

Bild: Försjön. Foto Mona Johansson.

Försjön.

Klvarvattensjö, måttligt näringsrik

Areal:

2,50 km2

Största djup:

27 m

Medeldjup:

8,8 m

Fiskarter:

Gädda, abborre, mört, sutare, björkna, siklöja, lake samt signalkräfta.

Största dokumenterade fiskar:

Abborre: 1325 gr
Gädda: drygt 13 kg

Fiskevårdsförening:

Movänta FVOF

Fiskekort:

Hulthallen, Hult 0381-300 11
Movänta Camping (sommartid), 0381-300 28
Köp fiskekort online: http://www.ifiske.se/

Att tänka på:

Kräftfisket undantaget.
Endast handredskap tillåtet.

Fisketips:

Försjön hyser bra abborre bestånd.
Det råder stora djup skillnader i sjön och man kan ha fint abborrefiske på branterna.
Även ett riktat fiske efter de större pelagiska gäddorna rekommenderas.
Vanliga metoder är mete, spinn och pimpel samt mete med betesfisk.
Fin pimpelsjö!

Översiktskarta:

Bild: Översiktskarta Försjön.

Senast kontrollerad: 2017-10-04.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies