Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Mycklaflon

Sjötyp:

Bild: Röding fångad i Mycklaflon. Foto: Peter Johansson

Röding fångad i Mycklaflon.

Näringsfattig klarvattensjö (oligotrof).

Areal:

11,53 km2

Största djup:

40,5 m

Medeldjup:

12,6 m

Fiskarter:

Gädda, abborre, mört, sutare, brax, lake, sarv, sik, siklöja, nors, gärs, (röding) samt signalkräfta.

Fiskevårdsförening:

Mycklaflons FVOF 

Fiskekort:

Mycklaflons Camping, tfn. 0381-430 00

Att tänka på:

Kräftfisket undantaget.
Endast handredskap tillåtet, trollingfiske med djupriggar förbjudet!
Vid Mycklaflons Camping finns båtar, parkering och toaletter.
Mycklaflon är av riksintresse och ingår i ett projekt som går ut på att bevara stammen av röding. Sjön är Sveriges sydligaste rödingsjö. Förhoppningsvis kommer beståndet återhämta sig och fiske kan åter bli aktuellt. Tills vidare är rödingen helt fredad.
Fiske efter röding är alltså ej tillåtet! Skulle ni få en röding på kroken, måste den återutsättas!

Natura 2000-område

Mycklaflon är klassad som Natura 2000-område.
Läs länsstyrelsens bevarandeplan för Mycklaflon

Fisketips:

Mycklaflon hyser bra bestånd av abborre men man kan ha ett givande fiske efter stora gäddor som uppehåller sig ute på de fria vattenvidderna (pelagiska). Gäddan står ofta djupt kring 10 meter, så det gäller att komma ner med betena.
Abborren söker man på grund och djupkanter. Den når ofta upp till fina vikter.
Sjön kan vara ganska svårfiskad.
Fiskemetoder är mete, spinn, pimpel och ismete.

Översiktskarta:

Bild: Översiktskarta Mycklaflon

Senast kontrollerad: 2016-08-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies