Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Nifsarpen

Sjötyp:

Bild: Karta över Nifsarpen.

Näringsrik sjö med humusfärgat vatten

Fiskarter:

Gädda, abborre, mört, sutare, brax, lake, sarv samt signalkräfta.

Fiskevårdsförening:

Ryningsholms FVOF

Fiskekort:

Mer information kommer.

Att tänka på:

Kräftfisket undantaget.
Endast handredskap tillåtet.

Fisketips:

Nifsarpen hyser goda bestånd av framförallt olika arter av vitfisk. Därför är detta en sjö i första hand lämpad för mete, men även abborre och gäddfisket är bra. Prova gärna att meta med betesfisk.
Det kan vara svårt att hitta bra fiskeplatser från land.
Bra vinterfiske.

Översiktskarta:

Bild: Översiktskarta Nifsarpen

Senast kontrollerad: 2016-08-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies