Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Södra Rokalven

Sjötyp:

Bild: Karta över Södra Rokalven

Näringsrik sjö med humusfärgat vatten.

Fiskarter:

Gädda, sutare, braxen, ruda, mört, löja, lake, abborre, sarv samt signalkräfta.

Fiskevårdsförening:

Eksjö Fiskeklubb, tfn 0381-155 84

Fiskekort och båtuthyrning:

Eksjö Turistbyrå, tfn. 0381-361 70

Att tänka på:

Kräftfisket undantaget.
Endast handredskap tillåtet.

Fisketips:

Södra Rokalven hyser ett bra bestånd av vitfisk främst brax och mört samt ett skapligt bestånd av sutare.
Fiskemetoder främst mete.
Vintertid angel och pimpel.

Översiktskarta:

Bild: Översiktskarta Södra Rokalven

Senast kontrollerad: 2016-08-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies